ERRIN järjestää terveys- ja ICT-alojen partnerinhakutilaisuudet kesäkuussa

ERRIN järjestää Brysselissä kesäkuussa kaksi hanketoimijoille suunnattua partnerinhakutilaisuutta. ERRINin ICT- ja edistyneen tuotannon ja nanoteknologian työryhmät järjestävät 21.6. sidosryhmätapahtuman, jonka aiheena ovat kehitystä vauhdittavat teknologiat, eli KETs (key enabling technologies). Komission edustajat esittelevät tapahtumassa KET-ohjelmaa sekä siihen liittyviä tulevia rahoitushakuja. Iltapäivän ohjelma koostuu erilaisista työryhmistä. Kevään aikana on mahdollista lähettää toiveitaan tapahtuman teemoihin liittyen, jotta sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveisiin.

21.–22.6 järjestettävässä terveysalan partnerinhakutilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus päästä esittämään omia projektejaan. Tapahtuman teemoina ovat olosuhteet sairaaloissa (infektiot, antibiootit, nanoteknologia lääkkeissä, ruoka), senioritalous ja hyvinvointi, kaupunkiympäristöt ja ikääntyminen (liikenne, julkiset palvelut) ja terveysjärjestelmien digitalisaatio (eHealth, big data, dataturvallisuus ja avoin data). Tapahtumassa esiteltävien projektien täytyy liittyä näihin teemoihin, ja esitysehdotukset tulee jättää viimeistään 2.5.

Health brokerage event

ERRIN Project day – 2017 Nanotechnology and ICT calls for proposals

Konferenssi raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja Horisontti 2020:n raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) raaka-aineiden, metallien, mineraalien ja metsäpohjaisen teollisuuden alaosasto järjestää konferenssin raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta (EIP on Raw Materials) 13.1.2015 Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on antaa kattava kuva kehityksestä EIP:hen liittyvillä aloilla, raaka-aineisiin liittyvistä alueellisista lähestymistavoista sekä käytännön esimerkkejä kumppanuuteen liittyvistä “raaka-aine sitoumuksista”. Raaka-aineita koskeviin sitoumuksiin on sitoutunut yli 800 yritystä, julkista virastoa, tutkimuslaitosta ja muita sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. EIP:n kumppanit ovat sitoutuneet edistämään innovaatioita Euroopan raaka-aineiden arvoketjuissa ja noudattamaan strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan (SIP) kirjattuja toimia. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota myös mahdollisuus verkostoitumiseen.

Seuraavana päivänä (14.1.2015) järjestään Horisontti 2020:n liittyvä raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita tulevia projekteja varten ja saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020:n puitteissa.