Konferenssi raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja Horisontti 2020:n raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) raaka-aineiden, metallien, mineraalien ja metsäpohjaisen teollisuuden alaosasto järjestää konferenssin raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta (EIP on Raw Materials) 13.1.2015 Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on antaa kattava kuva kehityksestä EIP:hen liittyvillä aloilla, raaka-aineisiin liittyvistä alueellisista lähestymistavoista sekä käytännön esimerkkejä kumppanuuteen liittyvistä “raaka-aine sitoumuksista”. Raaka-aineita koskeviin sitoumuksiin on sitoutunut yli 800 yritystä, julkista virastoa, tutkimuslaitosta ja muita sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. EIP:n kumppanit ovat sitoutuneet edistämään innovaatioita Euroopan raaka-aineiden arvoketjuissa ja noudattamaan strategiseen täytäntöönpanosuunnitelmaan (SIP) kirjattuja toimia. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota myös mahdollisuus verkostoitumiseen.

Seuraavana päivänä (14.1.2015) järjestään Horisontti 2020:n liittyvä raaka-aine -aiheinen partnerinhakutapahtuma. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita tulevia projekteja varten ja saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista Horisontti 2020:n puitteissa.

EIT:n KIC- haun tulokset julki: Raaka-aine -aiheisen KIC:in Itämeren toimipiste perustetaan Espooseen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) joulukuussa 2014 valitseman raaka-aine -aiheisen (Raw Materials) osaamis- ja innovaatioyhteisön (KIC) tavoitteena kääntää raaka-aineriippuvuuden haaste Euroopan strategiseksi vahvuudeksi. Yhteisö keskittyy toiminnassaan raaka-aineiden kestävään etsintään, louhintaan, käsittelyyn ja korvaamiseen. EIT Raw Materialsin päämääränä on vahvistaa kilpailukykyä, kasvua ja Euroopan raaka-aine sektorin vetovoimaa innovaatioiden ja yrittäjyyden kautta. KIC yhdistää toiminnassaan useita tieteenaloja tietokolmion kaikilla saroilla (liike-elämä, koulutus ja tutkimus) kattaen koko raaka-aineiden arvoketjun. Lisäksi uudenlaisia palveluita tullaan toteuttamaan KIC-yhteisölle ja muille sidosryhmille, kuten neljä erilaista ohjelmaa, jotka keskittyvät kasvun ja työpaikkojen luomiseen tukemalla startup- ja pk-yrityksiä, radikaaleja innovaatioita ja koulutusta.

EIT Raw Materialsin konkreettisiin tavoitteisiin lukeutuu ideoiden kehittäminen ja patentoiminen, startup -yritysten perustaminen sekä maistereiden ja tohtoreiden kouluttaminen. Kaikkiaan kuusi raaka-aine aiheista KIC-toimipistettä perustetaan ympäri Eurooppaa; Itämeren alueen toimipiste tulee sijaitsemaan Espoossa. Suomessa mukana olevia kumppaneita ovat muun muassa Aalto-korkeakoulusäätiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metso Minerals Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Uuden raaka-aine KIC:in perustamisen jälkeen Suomessa toimii nyt kolme KIC:iä: Espoossa sijaitsee ICT-alan innovointiin keskittyneen EIT ICT Labs:in toimipiste, jonka lisäksi Uusimaa on mukana ilmastotoimintaa edistävän Climate KIC:in alueohjelmassa.

Lisätietoja