Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros aukeaa 1.3.2017

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 1.3.–30.6.2017. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Tarkemmat tiedot tulevasta kolmannesta hakukierroksesta ja sen painopisteistä julkaistaan tammikuun aikana.

Lisätietoa

Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avattu

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku on nyt avattu. Hakuaika päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

 

Urban Innovative Actions -rahoitusohjelman toinen haku käynnistyy pian

Erityisesti EU-alueen kaupungeille tarkoitetun Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitusohjelman seuraava haku on avautumassa marraskuun aikana ja sulkeutuu maaliskuussa 2017. Urban Innovative Actionsin tarkoitus on auttaa kaupunkitoimijoita testaamaan uusia ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin. Haun teemoina ovat kaupunkiliikenne, kiertotalous sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integrointi. Tähän ehdotuspyyntöön liittyen järjestetään hankehakemusten laatijoille viisi informaatioseminaaria: 1.12 2016 Lille, Ranska; 7.12 2016 in Porto, Portugali; 19.1.2017 Thessaloniki, Kreikka ja 26.1.2017, Budapest, Unkari. UIA hakee myös asiantuntijoita arvioimaan maaliskuussa 2016 päättyneessä haussa hyväksytyn 18 projektin edistymistä. Asiantuntijahaku on avoinna 13.12.2016 asti.

Lisätietoa

Linkki asiantuntijahakuun

EU:n LIFE-ohjelman vuoden 2016 rahoitushaut ovat nyt auki

Euroopan komission ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka. EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja kehittämiseen. Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa.

Haussa otetaan vastaan hakemuksia ohjelman molempiin alateemoihin: ympäristötoimiin sekä ilmastotoimiin. Rahoitusta jaetaan seuraavanlaisiin projekteihin: perinteiset, valmistelevat, integroidut ja teknisen avustuksen projektit. Rahoitushakuun voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta Life 2016-hankkeille. Ympäristöministeriö järjestää LIFE-infoseminaarin Helsingin Säätytalolla 9.6. Euroopan komission infopäivä LIFE-hauista kiinnostuneille järjestetään Brysselissä 17.6.

Lisätietoja

Lisätietoja komission infopäivästä

Pk-yritys tai start-up: Hae SME Innovation Associate -ohjelmaan ja palkkaa tohtori yritykseesi

EU tarjoaa pk-yrityksille ja start-upeille mahdollisuuden rekrytoida jostain toisesta kuin yrityksen kotimaasta tohtoriksi väitelleen tutkijan toteuttamaan yrityksen innovatiivista liikeideaa. Horisontti 2020 -ohjelman alainen Innovation Associate -haku antaa yrityksille mahdollisuuden saada toimintaansa mukaan alansa kovimpia osaajia ulkomailta. Komissio rahoittaa tutkijan palkkakustannusten lisäksi muutto-, matka- ja koulutuskustannuksia.

Ohjelma on tarkoitettu toisaalta yrityksille, jotka tarvitsevat apua liikeideansa toteuttamiseen, ja toisaalta tutkijoille, jotka etsivät haastetta työurilleen yritysmaailmasta. Ohjelmaan voi hakea pk-yritys tai start-up, joka ei löydä oikeanlaista asiantuntijaa kotimaansa markkinoilta, mutta jolle asiantuntijan erityisosaaminen on merkittävässä roolissa innovaatioiden toteuttamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Innovation Associate -ohjelmassa yrityksen ei tarvitse ottaa taloudellista riskiä saadakseen asiantuntija toimintansa tueksi. Hakemus itsessään on kevytrakenteinen ja sisältää vain 10 sivua, joissa yrityksen tulee selittää liikeideansa, kuvailla minkälaisen asiantuntijan osaamista yritys tarvitsee ja selittää, kuinka yritys näkee työskentelevänsä palkattavan tutkijan kanssa ja mitä yritys toivoo saavuttavansa tällä yhteistyöllä.

Innovation Associate -rahoitushaku on auki 30.6.2016 saakka. Haussa valitaan 90 parasta rekrytointisuunnitelmaa ja innovatiivisinta liikeideaa. Avattavat työtehtävät julkaistaan tutkijoiden haettaviksi 1.3.2017–30.4.2017 välisenä aikana ja yritykset pääsevät palkkaamaan itsellensä sopivimman tutkijan touko-kesäkuussa 2017 ja työsopimukset voidaan allekirjoittaa syyskuusta 2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja

Infopäivä Horisontti 2020 -ohjelman terveysalan rahoitushauista

Brysselissä järjestetään 8.7.2016 Horisontti 2020 -infopäivä teemasta “Health, demographic change and wellbeing”. Tapahtumassa esitellään heinäkuussa avautuvia terveysalan rahoitushakuja, jotka ovat osa komission terveysalan työohjelmaa vuodelle 2017. Hakujen yhteisbudjetti on noin 400 miljoonaa euroa.

Komission edustajat kertovat tapahtumassa hakuteemoista, hakemusprosessin etenemisestä käytännössä sekä siitä, millainen on hyvä hakemus. Tapahtumassa pääsevät ääneen myös edellisissä rahoitushauissa hyvin pärjänneiden hakemusten edustajat. Infopäivä on myös hyvä mahdollisuus verkostoitumiselle ja uusien projektipartnerien hankkimiselle. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu piakkoin.

Lisätietoja

Interreg Europe -rahoitusohjelman toinen hakukierros aukeaa 5.4.

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 5.4.–13.5. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman ohjelman tarkoitus on edistää Euroopan alueellista kehityspolitiikkaa ja EU:n rakenne- ja investointirahasto-ohjelmien toteutusta. Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan foorumeita hyvien käytänteiden vaihtoon. Rahoitusta voivat hakea julkishallinnon organisaatiot, kuten alue- ja paikallisviranomaiset, mutta myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee keskittyä yhteen seuraavista painopisteistä: tutkimus ja innovointi, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen yhteiskunta tai ympäristö ja resurssitehokkuus.

Interreg Europe -ohjelmaan liittyen Euroopassa järjestetään keväällä useita tapahtumia. Ensimmäinen partnerinhakutapahtuma järjestetään Rotterdamissa 22.–23.3., jota voi seurata myös internetistä. Myös ERRIN järjestää Brysselissä 17.3. tapahtuman, jonka tavoitteena on helpottaa konsortion kokoamista Interreg-hakuihin. Tapahtumassa on mahdollista esitellä ja saada neuvoja myös omaan projekti-ideaansa. Esiteltävät projekti-ideat pitää lähettää viimeistään 29.2.

Interreg Europe

Interreg Europe brokerage event, Brussels

Ensimmäisen haun rahoitetut projektit

Infopäiviä Horisontti 2020:n Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta

Suomen Akatemia järjestää 8.9.2015 kansallisen infopäivän H2020:n Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvista terveyteen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa kartoitetaan Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen vuosien 2016-2017 työohjelmaa, ICT- ja terveysalan rahoitusmahdollisuuksia sekä annetaan neuvoja hyvän hakemuksen ja menestyksekkään projektin tekemiseen. Tilaisuudessa on paikalla suomalaisia asiantuntijoita Euroopan komissiosta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 31.8.2015 saakka.

Euroopan komissio järjestää 18.9.2015 Brysselissä infopäivän Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmasta vuosille 2016-2017. Tilaisuudessa keskitytään hyvien hankehakemusten laatimiseen ja rahoituksen hakemisprosessin läpikäymiseen. Infopäivän aikana on myös mahdollisuus saada tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat voivat myös lähettää rekisteröitymisen yhteydessä tilaisuudessa läpikäytäviä kysymyksiä. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Brysselissä järjestetään lisäksi 17.9.2015 hanketoimijoille suunnattu verkostoitumispäivä, joka keskittyy syyskuun lopulla käynnistyviin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -rahoitushakuihin. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hyvistä hankekonsortioista, osallistua kahdenvälisiin tapaamisiin hankekumppaneiden löytämiseksi sekä saada neuvoja komission edustajilta ja muilta asiantuntijoilta. Osallistujat voivat myös esitellä omia hankeideoitaan. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Kansallinen infopäivä

Komission infopäivä

Verkostoitumistilaisuus 

Horisontti 2020:n Science with and for Society -hakuja auki

Horisontti 2020 -puiteohjelman Science with and for Society –ohjelman rahoitushakuja avautui 22.4.2015. Ohjelman tavoitteena on vastata Horisontti 2020:ssa määriteltyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kehittää valmiuksia ja innovatiivisia tapoja integroida tiede yhteiskunnan hyödyksi, rekrytoida uusia tiedeosaajia sekä yhdistää tieteellinen osaaminen sosiaaliseen vastuunkantoon.

Avautuneita rahoitushakuja on kaikkiaan neljä ja ne liittyvät hallinnon kehittämiseen vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi, yhteiskunnan integroimiseen tieteeseen ja innovaatioihin, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tieteessä ja innovaatiotoiminnassa sekä tieteellisen koulutuksen ja uran houkuttelevuuden lisäämiseen nuorten silmissä. Haut ovat avoinna 16.9.2015 saakka.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships -haku auki

Horisontti 2020-puiteohjelman piiriin kuuluva Marie Skłodowska-Curie-toimien (MSCA) Individual Fellowships (IF) -rahoitushaku on auki. Rahoitushaun kokonaisbudjetti on 213 miljoonaa euroa ja se on suunnattu kokeneille, jo väitelleille tai yli 4 vuoden tutkijakokemuksen omaaville, tutkijoille. Individual Fellowships on yksi MSCA:n viidestä rahoitusmahdollisuudesta ja sen tarkoituksena on parantaa tutkijoiden osaamista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja kansainvälisen liikkuvuuden avulla. IF-toimella edistetään myös akateemisen ja ei-akateemisen sektorin välistä yhteistyötä. Toimen puitteissa tutkijan on mahdollista työskennellä yksityisellä tai julkisella sektorilla koko projektivaihdon ajan tai osan siitä.

IF-projektivaihtoja on kahden tyyppisiä: European Fellowships ja Global Fellowships. European Fellowships-projektivaihdon kesto on 1-2 vuotta ja se on auki Euroopan sisällä liikkuville tai Eurooppaan saapuville tutkijoille. Euroopan ulkopuolelle suuntautuvan Global Fellowships-projektivaihdon kokonaiskesto on 2-3 vuotta ja siihen sisältyy 12 kk pakollinen paluujakso Eurooppaan. Tutkija ja vastaanottava organisaatio vastaavat rahoitushakemuksen kirjoittamisesta ja lähettämisestä yhdessä. Komission myöntämä rahoitus kattaa tutkijan palkka-, tutkimus- ja matkakulut sekä vastaanottavalle organisaatiolle kertyneet yleiskustannukset. Haku sulkeutuu 10.9.2015.