Komission älykkään erikoistumisen foorumi teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille avautuu kesäkuussa

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.  Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- toimialoilla.

Lue koko raportti

Älykkään erikoistumisen S3 Platform kartoittaa menestyksekkäitä tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia

S3 Platform on avannut kyselyn alueiden välisistä ja ylikansallisista tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvistä kumppanuuksista, joissa hyödynnetään älykkään erikoistumisen strategioita. Tavoitteena on koota esimerkkejä onnistuneista kumppanuuksista esimerkiksi rakennerahastoja hallinnoivien alueellisten viranomaisten, tutkimusinstituutioiden ja pk-yritysverkostojen välillä. Kartoituksesta koottuja tietoja käytetään helpottamaan hankepartnerien löytämistä eri maista ja alueilta. Kootut tiedot myös mahdollistavat oppimisen ylikansallisen yhteistyön toimivista käytännöistä sekä keskustelun mahdollisten ongelmien ratkaisemisesta. Parhaat esimerkit esitellään lisäksi S3 Platformin ja yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. Kartoitukseen voi osallistua 19.12.2014 saakka.

Vuonna 2011 perustettu EU:n älykkään erikoistumisen foorumi (S3 Platform) auttaa alueita ja maita kehittämään, toteuttamaan ja vertailemaan älykkään erikoitumisen tutkimus- ja innovaatiostrategioitaan (RIS3). Foorumi pyrkii levittämään tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä edistämään ylikansallista yhteistyötä älykkääseen erikoistumiseen liittyen.

Kyselylomake

S3 Platform