Konferenssiraportti ”Connecting Territories: The Role of European Regions and Cities in the Future EU Policies for Research and Innovation”

EU:n Alueiden komitea järjesti Brysselissä 20.2.2018 merkittävän konferenssin ”Connecting Territories”, jonka pääaihe oli alueiden, kaupunkien ja erityisesti alueiden ja kaupunkien innovaatioekosysteemien rooli ja merkitys EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa. Konferenssissa keskusteltiin myös EU:n tutkimus- ja aluekehittämisrahoituksen synergiasta älykkään erikoistumisen (S3) näkökulmasta. Lue lisää.