Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avattu

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku on nyt avattu. Hakuaika päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

 

Komissiolta uusi aloite innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseksi

Euroopan komissio on julkistanut uuden ”Startup and Scaleup” – aloitteen, jolla komissio kokoaa yhteen uusia ja vanhoja toimia yritysten kasvun ja liiketoiminnan kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi EU:ssa. Aloite keskittyy erityisesti konkurssilainsäädännön ja verotuksen uudistamiseen sekä riskipääomasijoitusten saatavuuden parantamiseen käynnistämällä yleiseurooppalaisen riskipääoman rahasto-osuusrahaston, jonka tarkoituksena on kerätä vähintään 1,6 miljardin euron riskipääoma. Aloite korostaa myös innovointiin liittyvän tuen parantamista tekemällä uudistuksia Horisontti 2020 -ohjelmaan erityisesti kaudeksi 2018–2020 tarkoitetun 1,6 miljardin euron määrärahan avulla, joka on suunnattu startup yritysten läpimurtoinnovaatioiden tukemiseen. Komissio lujittaa aloitteella myös Startup Europe -verkostoa klustereiden ja ekosysteemien yhteistyön kehittämiseksi sekä tarjoaa Yritys-Eurooppa -verkoston kautta neuvontapalveluja startupeille mm. rahoitusmahdollisuuksista, kumppanuuksista ja kansainvälisiin julkisiin hankintoihin osallistumisesta.

Lisätietoa

Komission uusi raportti analysoi kansallisten rahoitusinstrumenttien tukea nuorille innovatiivisille yrityksille

Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n Tutkimus ja innovaatio -observatorion (Research and Innovation Observatory, RIO) uusi raportti ”Improving access to finance: which schemes best support the emergence of high-growth innovative enterprises?” selvittää kansallisia rahoituksen saatavuuden tuki-instrumentteja nopean kasvun nuorille innovatiivisille yrityksille ja analysoi näiden instrumenttien toimivuutta sekä taloudellista vaikutusta kyseisiin yrityksiin. Raportti kattaa maantieteellisesti Suomen, Saksan, Liettuan, Puolan ja Ison-Britannian.

Raportin mukaan poliittiset toimet rahoituksen saatavuuden edistämiseksi ovat hyvin kirjavia tarkastelluissa maissa, mutta rahoitusinstrumenttien toimivuutta on arvioitu toistaiseksi hyvin vähän, osaltaan niiden uutuuden vuoksi. Vaikka suurin osa instrumenteista tukee raportin mukaan onnistuneesti rahoituksen saatavuutta ja suotuisia olosuhteita yritystoiminnalle, joidenkin instrumenttien taloudellinen vaikuttavuus jää kuitenkin melko pieneksi. Parempien rahoitusinstrumenttien arviointimenetelmien kehittäminen olisi tarpeen, jotta vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa ja rahoitusta suunnata tehokkaammin kohdeyrityksille.

Lisätietoa

iEER-hankkeen tavoite nuorten yrittäjyyden tukemisessa sai komissaarilta vahvan tuen

Uudenmaan liiton vetämän iEER-hankkeen (Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs) kick-off tilaisuus järjestettiin 28.6. Brysselissä. Yhteistyössä Euroopan komission sekä Alueiden komitean kanssa järjestetty tapahtuma kokosi yli sata osanottajaa sekä reilut 30 puhujaa eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuuden avaussanoista vastasivat sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska sekä alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula, jotka molemmat antoivat vahvan tukensa iEER-hankkeelle ja sen tavoitteelle lisätä yrittäjyyttä sekä rakentaa yrittäjyyttä tukevia ekosysteemejä.

Lue koko teksti

Pk-yritys tai start-up: Hae SME Innovation Associate -ohjelmaan ja palkkaa tohtori yritykseesi

EU tarjoaa pk-yrityksille ja start-upeille mahdollisuuden rekrytoida jostain toisesta kuin yrityksen kotimaasta tohtoriksi väitelleen tutkijan toteuttamaan yrityksen innovatiivista liikeideaa. Horisontti 2020 -ohjelman alainen Innovation Associate -haku antaa yrityksille mahdollisuuden saada toimintaansa mukaan alansa kovimpia osaajia ulkomailta. Komissio rahoittaa tutkijan palkkakustannusten lisäksi muutto-, matka- ja koulutuskustannuksia.

Ohjelma on tarkoitettu toisaalta yrityksille, jotka tarvitsevat apua liikeideansa toteuttamiseen, ja toisaalta tutkijoille, jotka etsivät haastetta työurilleen yritysmaailmasta. Ohjelmaan voi hakea pk-yritys tai start-up, joka ei löydä oikeanlaista asiantuntijaa kotimaansa markkinoilta, mutta jolle asiantuntijan erityisosaaminen on merkittävässä roolissa innovaatioiden toteuttamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Innovation Associate -ohjelmassa yrityksen ei tarvitse ottaa taloudellista riskiä saadakseen asiantuntija toimintansa tueksi. Hakemus itsessään on kevytrakenteinen ja sisältää vain 10 sivua, joissa yrityksen tulee selittää liikeideansa, kuvailla minkälaisen asiantuntijan osaamista yritys tarvitsee ja selittää, kuinka yritys näkee työskentelevänsä palkattavan tutkijan kanssa ja mitä yritys toivoo saavuttavansa tällä yhteistyöllä.

Innovation Associate -rahoitushaku on auki 30.6.2016 saakka. Haussa valitaan 90 parasta rekrytointisuunnitelmaa ja innovatiivisinta liikeideaa. Avattavat työtehtävät julkaistaan tutkijoiden haettaviksi 1.3.2017–30.4.2017 välisenä aikana ja yritykset pääsevät palkkaamaan itsellensä sopivimman tutkijan touko-kesäkuussa 2017 ja työsopimukset voidaan allekirjoittaa syyskuusta 2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja