Infopäiviä Horisontti 2020:n Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta

Suomen Akatemia järjestää 8.9.2015 kansallisen infopäivän H2020:n Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvista terveyteen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa kartoitetaan Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen vuosien 2016-2017 työohjelmaa, ICT- ja terveysalan rahoitusmahdollisuuksia sekä annetaan neuvoja hyvän hakemuksen ja menestyksekkään projektin tekemiseen. Tilaisuudessa on paikalla suomalaisia asiantuntijoita Euroopan komissiosta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 31.8.2015 saakka.

Euroopan komissio järjestää 18.9.2015 Brysselissä infopäivän Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmasta vuosille 2016-2017. Tilaisuudessa keskitytään hyvien hankehakemusten laatimiseen ja rahoituksen hakemisprosessin läpikäymiseen. Infopäivän aikana on myös mahdollisuus saada tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat voivat myös lähettää rekisteröitymisen yhteydessä tilaisuudessa läpikäytäviä kysymyksiä. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Brysselissä järjestetään lisäksi 17.9.2015 hanketoimijoille suunnattu verkostoitumispäivä, joka keskittyy syyskuun lopulla käynnistyviin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -rahoitushakuihin. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hyvistä hankekonsortioista, osallistua kahdenvälisiin tapaamisiin hankekumppaneiden löytämiseksi sekä saada neuvoja komission edustajilta ja muilta asiantuntijoilta. Osallistujat voivat myös esitellä omia hankeideoitaan. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Kansallinen infopäivä

Komission infopäivä

Verkostoitumistilaisuus