Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseen liittyvä konsultaatio auki

Euroopan komissio on avannut konsultaation Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseksi. Konsultaatiolla pyritään löytämään ratkaisuja erityisesti projektien toimeenpanovaiheiden ongelmiin. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että monimutkainen sääntely sekä erinäiset hallinnolliset järjestelyt vaikeuttavat hankkeiden toimeenpanoa. Tämä voi johtaa projektien viivästymisiin, kustannusten nousuun sekä epävarmuuteen hankkeiden etenemisestä ja tulevaisuudesta.

Kyselyyn voi vastata kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja vastaajiksi kelpaavat kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Osa kysymyksistä on räätälöity tietyille kohderyhmille. Kyselyyn on vastattava 9.11.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Komission sivut

Euroopan liikenneväki kokoontui Rotterdamiin

Hollannin EU-puheenjohtajakauden päättyessä jokavuotiset TEN-T päivät kokosivat ennätykselliset, miltei 3000 osallistujaa keskustelemaan liikenteen ja investointien tulevaisuudesta 20–22.6.2016. Tänä vuonna tilaisuudessa keskityttiin erityisesti älykkääseen, yli rajojen saumattomasti sujuvaan ja puhtaaseen liikenteeseen.  Myös TEN-T verkkojen suhde EU:n ulkopuolella oleviin liikennereitteihin oli selvästi nouseva teema. Koska tapahtuman pääteemana oli investoinnit liikenteen kehittämiseen, aikaisemmista TEN-T tapahtumista poiketen, tapahtumaan osallistui suuri määrä  Euroopan infrastruktuuri-investointeihin erikoistuneita rahoittajia Euroopan Investointipankin johdolla.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kannusti muiden puhujien lailla vauhdittamaan taloudellista kasvua hyödyntämällä uusia rahoitusinstrumentteja, EFSI -rahastoa ja EIB:n lainamahdollisuuksia. Myös maakuntien ja kaupunkien rooli liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä ja toteuttamisessa TEN-T partnerina tuli vahvasti esiin. Kaikkien liikenteen kasvukäytävien johtajat esittelivät omat etenemisraporttinsa ja suunnitelmansa. Baltian maiden, Puolan ja Suomen liikenneministerit allekirjoittivat myös Rail Baltica-julistuksen, joka liittyy tämän ratahankkeen toteuttamisen suuntaviivoihin.

Tilaisuuteen liittyviä esityksiä ja webstream-esityksiä