Euroopan unionin neuvosto haluaa terveysasiat mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon

Euroopan unionin neuvosto ehdottaa julkisen terveyspolitiikan lisäämistä osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa (European Semester) eli EU:ssa toteutettavan talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiosykliä, joka on osa EU:n talouden ohjausjärjestelmää. Neuvosto asetti 8.12. kokouksessaan korkeantason työryhmän käsittelemään ehdotusta. Eurooppalainen ohjausjakso alkaa vuosittain taloudellisen kasvun tarkastelulla ja sen aikana jäsenmaat mukauttavat budjetti- ja talouspolitiikkansa EU:n tasolla sovittuihin tavoitteisiin ja sääntöihin. Ohjausjakson päätteeksi kullekin jäsenmaalle annetaan maakohtaiset suositukset, joiden toteuttamista komissio seuraa.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: komissio avannut julkisen kuulemisen vuosien 2014–2020 terveysohjelman väliarviointiin liittyen

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kolmannen terveysohjelmansa väliarviointiin liittyen. Terveysohjelma on tärkeä EU:n terveyspolitiikan työkalu, jolla komissio pyrkii lisäämään yhteistyötä EU-maiden ja terveysalan toimijoiden kanssa ja parantamaan terveydenhuollon toimivuutta koko EU:ssa. Komission kolmas terveysohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Väliarvioinnilla komissio arvioi ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisia kehityskohtia. Julkinen kuuleminen on avoinna 23.2.2017 asti ja siihen toivotaan vastauksia monipuolisesti eri sidosryhmiltä. Komissio julkaisee kuulemisen tulokset vuoden 2017 puolivälissä.

Lisätietoa

Infopäivä Horisontti 2020 -ohjelman terveysalan rahoitushauista

Brysselissä järjestetään 8.7.2016 Horisontti 2020 -infopäivä teemasta “Health, demographic change and wellbeing”. Tapahtumassa esitellään heinäkuussa avautuvia terveysalan rahoitushakuja, jotka ovat osa komission terveysalan työohjelmaa vuodelle 2017. Hakujen yhteisbudjetti on noin 400 miljoonaa euroa.

Komission edustajat kertovat tapahtumassa hakuteemoista, hakemusprosessin etenemisestä käytännössä sekä siitä, millainen on hyvä hakemus. Tapahtumassa pääsevät ääneen myös edellisissä rahoitushauissa hyvin pärjänneiden hakemusten edustajat. Infopäivä on myös hyvä mahdollisuus verkostoitumiselle ja uusien projektipartnerien hankkimiselle. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu piakkoin.

Lisätietoja

ERRIN järjestää terveys- ja ICT-alojen partnerinhakutilaisuudet kesäkuussa

ERRIN järjestää Brysselissä kesäkuussa kaksi hanketoimijoille suunnattua partnerinhakutilaisuutta. ERRINin ICT- ja edistyneen tuotannon ja nanoteknologian työryhmät järjestävät 21.6. sidosryhmätapahtuman, jonka aiheena ovat kehitystä vauhdittavat teknologiat, eli KETs (key enabling technologies). Komission edustajat esittelevät tapahtumassa KET-ohjelmaa sekä siihen liittyviä tulevia rahoitushakuja. Iltapäivän ohjelma koostuu erilaisista työryhmistä. Kevään aikana on mahdollista lähettää toiveitaan tapahtuman teemoihin liittyen, jotta sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveisiin.

21.–22.6 järjestettävässä terveysalan partnerinhakutilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus päästä esittämään omia projektejaan. Tapahtuman teemoina ovat olosuhteet sairaaloissa (infektiot, antibiootit, nanoteknologia lääkkeissä, ruoka), senioritalous ja hyvinvointi, kaupunkiympäristöt ja ikääntyminen (liikenne, julkiset palvelut) ja terveysjärjestelmien digitalisaatio (eHealth, big data, dataturvallisuus ja avoin data). Tapahtumassa esiteltävien projektien täytyy liittyä näihin teemoihin, ja esitysehdotukset tulee jättää viimeistään 2.5.

Health brokerage event

ERRIN Project day – 2017 Nanotechnology and ICT calls for proposals