ICT 2015 -konferenssi lokakuussa Lissabonissa

Euroopan komissio järjestää tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyvän ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -konferenssin 20.-22.10.2015 Lissabonissa. Tapahtumassa esitellään nykyisen komission prioriteettien mukaiset uudet ICT-alan tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvät toimet ja aloitteet. Konferenssissa keskitytään erityisesti kahteen kymmenestä prioriteetista: työllisyyteen, kasvuun, investointeihin ja kilpailukykyyn sekä EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin. ICT-alan johtajien lisäksi konferenssissa on puhumassa muun muassa energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger ja EU:n digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Tapahtumassa ICT-alan toimijoilla ja siitä kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua viimeisimpiin Euroopan projekteihin, luoda verkostoja muiden alan toimijoiden kanssa sekä saada tietoa vuosien 2016-2017 Horisontti 2020 -työohjelman yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Konferenssin ohella järjestetään myös ICT 2015 -näyttely, jossa esitellään viimeisimpien EU:n rahoitusohjelmien puitteissa tehtyjen ICT-alan tutkimus- ja innovaatioprojektien tuloksia ja vaikutuksia. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna.

Lisätietoa

Konferenssin ohjelma

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman (ITC PSP) haku avattu

EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) alaisen ICT Policy Support -ohjelman (ICT PSP) rahoitushaku on avattu. Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää ja älykästä kasvua tukemalla digitaaliteknologian käyttöönottoa. Haun painopisteitä on viisi: pilvipalveluiden käyttö julkisissa palveluissa ja älykkäissä kaupungeissa; digitaalinen sisältö, avoin data ja luovuus; tieto- ja viestintätekniikka terveyden, hyvän ikääntymisen ja sosiaalisen osallisuuden käytössä; luotettavat e-palvelut; avoimet tavoitteet innovaatiolle. Haettavana on yhteensä 125,7 miljoonaa euroa.

Hankkeita rahoitetaan viidessä eri kategoriassa. Pilotti A:sta rahoitetaan jo olemassa olevia hankkeita ja niiden käyttöönottoa. Pilotti B:stä rahoitetaan uusien tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehitystä ja käyttöönottoa.  Temaattisilla verkostoilla pyritään tuomaan eri toimijoita yhteen ja parhaiden käytäntöjen verkostolla edesautetaan digitaalisten kirjastojen kehittämistä. Oma kategoriansa on myös rahoitukselle, jolla tuetaan julkisten hankintojen roolia innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa (PPI). Haku sulkeutuu 14.5.2013.

Lisätietoja:

Tiedote CORDIS:n sivuilla

Lisätietoa hausta