Huippututkimusyliopistojen verkosto LERU juhli 15-vuotista toimintaansa: Bridging the world through science

Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liitto LERU (The League of European Research Universities) juhlisti ansiokasta 15-vuotistaivaltaan Brysselissä 7.3. Vahvasti perustutkimuksen asemaa ja mahdollisuuksia EU:ssa edistävä LERU-verkoston jäsenistöön kuuluu 23 eri tutkimuspainotteista huippuyliopistoa, ml. Helsingin yliopisto, joka kuuluu verkoston perustajajäsenistöön ja jonka rehtori Jukka Kola toimii LERU:n hallituksen jäsenenä.
Tilaisuuden aiheena oli ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä tiedediplomatian käsite ja sen hyödyntäminen EU-tasolla. Tiedediplomatia on noussut Euroopan komission tutkimuskomissaarin Carlos Moedaksen komissaarikauden yhdeksi painotukseksi ja hän usein vertaa perustutkimusta diplomatian lippulaivaksi ja rauhan kieleksi. Tiedediplomatian vahvistuminen yleisesti Euroopassa kertoo myös EU:n tarpeesta profiloitua vahvana poliittisena toimijana ja yhteisten eurooppalaisten intressien puolustajana sitä kohtaavien sisä- ja ulkopoliittisten ongelmien edessä.

Lue lisää

Euroopan komissiolta selvitys tutkimuksen vaikuttavuudesta kilpailukykyyn ja taloudellisen kasvuun

Euroopan komissio on julkaissut tulevan tutkimuksen puiteohjelman valmisteluun liittyvän keskeisen asiakirjan, jossa analysoidaan taloustieteiden mallinnusten perusteella tutkimuksen vaikuttavuutta suhteessa kilpailukykyyn ja taloudellisen kasvuun. Komission eri pääosastojen virkamiehet pyrkivät tuottamaan raportissa tieteellistä todistuspohjaa verovaroin kustannettavan tutkimus- ja innovointiohjelman kannattavuudesta investointina. Raportin tulosten odotetaan ohjaavan vahvasti seuraavan tutkimuksen- ja innovaation puiteohjelman budjetin suunnittelua.

Raportissa esiin nousevia tendenssejä ovat mm. puolustusalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistuminen sekä parhaiden yritysten osallistaminen tulevassa puiteohjelmassa.

Lisätietoa

Bohemia-tutkimushanke selvittämään Horisontti 2020 -jälkeistä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta

Euroopan komissio on aloittanut keskustelun EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman tulevaisuudesta vuoden 2020 päättyvän rahoituskauden jälkeen. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston asettaman työryhmän tavoitteena on selvittää Horisontti 2020 -ohjelman jälkeisen, yhdeksännen puiteohjelman (FP9) sisältöä ja toimintaympäristöä. Tätä varten komissio on käynnistänyt Bohemia-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että seuraava EU:n tutkimuksen puiteohjelma vastaa aktiivisesti post-2020 haasteisiin. Työryhmä tulee konsultoimaan tutkimukseensa myös sidosryhmiä.

Tutkimushankkeessa on kyse tulevaisuuden skenaarioiden ja olennaisten muutosten hahmottamisesta yhteiskunnassa, tieteessä ja teknologiassa. Hanke erittelee kaksi tulevaisuuskuvaa, positiivisen ja pessimistisen, hahmottamaan EU-alueen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestönkasvun, taloudellisten muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopassa. Näiden tulevaisuusskenaarioiden ohella työryhmä hahmottelee eurooppalaisen terveydenhuollon, liikkuvuuden, energiapolitiikan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuoteen 2030 asti ulottuvia muutossuuntia. Hankkeen lopputuloksena tutkimusryhmä tulee antamaan suosituksia politiikanteon tueksi ja vaikuttamaan näin osaltaan puiteohjelman sisältöön määrittelemällä, millaisiin haasteisiin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen on tarpeen seuraavilla vuosikymmenillä vastata. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 loppupuolella. Komission odotetaan julkistavan ehdotuksensa yhdeksännestä puiteohjelmasta vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoa

Bohemia-tutkimushanke selvittämään Horisontti 2020 -jälkeistä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta

Euroopan komissio on aloittanut keskustelun EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman tulevaisuudesta vuoden 2020 päättyvän rahoituskauden jälkeen. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston asettaman työryhmän tavoitteena on selvittää Horisontti 2020 -ohjelman jälkeisen, yhdeksännen puiteohjelman (FP9) sisältöä ja toimintaympäristöä. Tätä varten komissio on käynnistänyt Bohemia-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että seuraava EU:n tutkimuksen puiteohjelma vastaa aktiivisesti post-2020 haasteisiin. Työryhmä tulee konsultoimaan tutkimukseensa myös sidosryhmiä.

Tutkimushankkeessa on kyse tulevaisuuden skenaarioiden ja olennaisten muutosten hahmottamisesta yhteiskunnassa, tieteessä ja teknologiassa. Hanke erittelee kaksi tulevaisuuskuvaa, positiivisen ja pessimistisen, hahmottamaan EU-alueen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestönkasvun, taloudellisten muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopassa. Näiden tulevaisuusskenaarioiden ohella työryhmä hahmottelee eurooppalaisen terveydenhuollon, liikkuvuuden, energiapolitiikan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuoteen 2030 asti ulottuvia muutossuuntia. Hankkeen lopputuloksena tutkimusryhmä tulee antamaan suosituksia politiikanteon tueksi ja vaikuttamaan näin osaltaan puiteohjelman sisältöön määrittelemällä, millaisiin haasteisiin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen on tarpeen seuraavilla vuosikymmenillä vastata. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 loppupuolella. Komission odotetaan julkistavan ehdotuksensa yhdeksännestä puiteohjelmasta vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoa

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -tapahtuma 20.-22.10.2015 Lissabonissa

Euroopan komissio ja Fundação para a Ciência e a Tecnologia -säätiö järjestävät informaatio- ja viestintäteknologian ICT 2015 -tapahtuman 20-22.10.2015 Lissabonissa, Portugalissa. Kyseessä on Euroopan unionin ICT-alan vuoden päätapahtuma, jossa esitellään komission tutkimus- ja innovointipolitiikkaa painottuen Horisontti 2020 -ohjelman ICT-alalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. ICT 2015 -tapahtuman ohjelmistossa yhdistyy monta tilaisuutta: politiikkakonferenssi, näyttely ICT-alan tutkimuksesta ja innovaatioista, useita verkostoitumistilaisuuksia sekä Startup Europe Forum. Kolmipäiväisellä konferenssilla esitellään komission aloitteet ICT-alalta Horisontti 2020 pääpilareissa Huipputason tiede ja Yhteiskunnalliset haasteet. Näyttelyssä EU-rahoitusta hyödyntäneet yritykset ja innovatiiviset hankkeet esittelevät projektien tuloksia. Tapahtumassa on tarjolla myös tietoa Horisontti-ohjelman vuosien 2016-2017 ICT-aiheisista työohjelmista ja rahoituksesta.

Lisätietoa

Ilmoittautuminen