ESDE:n julkaisun mukaan maahanmuuttajissa ja liikkuvissa työntekijöissä paljon potentiaalia Euroopassa

Euroopan maiden työllisyyttä ja sosiaalista kehitystä vertaillaan vuosittain julkaistavassa The Employment and Social Developments in Europe (ESDE) -julkaisussa. ESDE:n tavoitteena on esitellä viimeisen vuoden aikana tapahtuneita kehityskulkuja sekä mahdollisuuksia ja haasteita kasvun näkökulmasta. Vuoden 2015 vertailussa käy ilmi, että maahanmuuttajissa ja liikkuvissa työntekijöissä on talouskasvun näkökulmasta tällä hetkellä hukkaan heitettyä potentiaalia ja maahanmuuttajien taustat asettavat heidät eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla.

ESDE:stä käy ilmi, että parhaiten maahanmuuttajista työllistyvät niin sanotuista vanhoista EU-maista, eli ennen vuotta 2004 unioniin liittyneistä maista lähtöisin olevat maahanmuuttajat. Näistä maista kotoisin olevien työntekijöiden liikkuvuus parantaa raportin mukaan EU:n työllisyystilannetta. Kaikkein huonoiten maahanmuuttajista työllistyivät Euroopan ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat. Myös uusimmista EU-maista eli Romaniasta, Bulgariasta ja Kroatiasta kotoisin olevat maahanmuuttajat työllistyivät selkeästi muita EU-maita heikommin. Julkaisussa käydään läpi myös maahanmuuttajien iän ja koulutustason kaltaisten tekijöiden vaikutusta työllistymiseen.

Lisätietoja

The Employment and Social Developments in Europe 2015

Alueiden komitealta kysely Euroopan digitaalistrategiasta

Euroopan digitaalistrategia on yksi EU:n lippulaivahankkeista, joiden avulla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä. Alueiden komitea (AK) seuraa hankkeiden edistymistä konferenssien ja raporttien avulla. AK onkin avannut Euroopan alueellisille ja paikallisille toimijoille kyselyn Euroopan digitaalistrategian toimeenpanon onnistumisesta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää apuna heinäkuussa järjestettävän konferenssin suunnittelussa, lokakuussa julkaistavassa seurantaraportissa sekä lippulaivahankkeiden puoliväliarvioinnissa, joka julkaistaan vuonna 2014. Alueiden komitea toivoo samalla myös esimerkkejä onnistuneista Eurooppa 2020 -projekteista ja niiden toimeenpanosta alueilla. Viimeinen vastauspäivä on 27.5.

Lisätietoja:

Kyselyn vastauslomake

Tiedote AK:n sivuilla