Euroopan komissio ehdottaa verouudistuksia digitaalialalle

Euroopan komissiossa valmistellaan digitaalisen liiketoiminnan verotuksen uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisen yhteismarkkinan ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisen tukemiseksi. Tavoitteena on tasata perinteisten ja digitaalisia tuotteita tarjoavien yritysten välistä erotusta verotuksessa, taata julkisen sektorin verokannan kestävyys digitaalisen liiketoiminnan alojen kasvaessa vauhdilla sekä luoda EU-tasolla yhtenäinen, selkeä ja ennakoitava kestävä ja kasvua edistävä digitaalisen talouden verotusmalli. Lue lisää