Lahti valittu European Green Capital 2019 -kilpailun finalistiksi

Euroopan komissio järjestää vuosittain European Green Capital -kilpailun, jossa annetaan tunnustusta ympäristöasioissa erityisen ansioituneille kaupungeille. Kilpailussa menestyvän kaupungin on oltava ympäristötoiminnan edelläkävijä ja sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin tulevaisuudessa. Kesäkuussa huipentuvassa Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailussa valitaan vuoden 2019 voittajakaupunki. Kilpailuun osallistui yhteensä neljätoista eurooppalaista kaupunkia. Näiden joukosta tuomaristo on valinnut viisi finalistia, joista yksi on Lahti. Lahden vahvuuksia ympäristöasioissa ovat muun muassa kiertotalousosaaminen sekä uusiutuvaan energiaan liittyvät investoinnit ja vesistöjen pitkäjänteinen kunnostustyö. Lahden lisäksi finaaliin valittiin Gent (Belgia), Lissabon (Portugali), Oslo (Norja) sekä Tallinna (Viro).

Kilpailun voittaja julkistetaan 2. kesäkuuta Saksan Essenissä, joka valittiin vuoden 2017 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi.

 

Lisätietoja

Euroopan ympäristön tilaa ja tulevaisuudennäkymiä käsittelevä raportti on julkaistu

European Environment Agency (EEA) on julkaissut Euroopan ympäristön tilaa ja tulevaisuudennäkymiä globaalissa kontekstissa käsittelevän The European environment – state and outlook 2015: Assesment of global megatrends (SOER 2015) -raportin. Raportti sisältää globaaleja, kansallisia ja alueellisia tietoja sekä maiden välisiä vertailuja ja tarkastelee Euroopan ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa erityisesti vuosien 2015 ja 2020 välillä. SOER esittää arvion 11 globaalin megatrendin merkityksestä Euroopan ympäristölle pitkällä aikavälillä ja sen tavoitteena on tarjota parempi perusta Euroopan strategiselle ympäristöpäätöksenteolle arvioimalla avaintekijöitä, suuntauksia ja vaikutuksia Eurooppaan.

Raportista käy ilmi, että EU:n ympäristöpolitiikka tuottaa näkyviä tuloksia, jotka ilmenevät muun muassa ilmanlaadun ja veden puhtauden paranemisena sekä kierrätyksen lisääntymisenä. EU:n vuoteen 2050 ulottuvan ympäristöalan toimintaohjelman mukaiseen tavoitteeseen “hyvästä elämästä maapallon resurssien rajoissa” ei kuitenkaan nykyisellä ympäristöpolitiikalla raportin mukaan tulla pääsemään. Raportti painottaa yhtenäisempää ja kokonaisvaltaisempaa poliittista päätöksentekoa sekä taloudellista ja teknologiavetoista tehokkuuden lisäämistä. Vision toteutumiseen tarvitaan lisäksi perustavanlaatuisia muutoksia tuotantojärjestelmiin ja kulutukseen.

Raportista selviää myös, ettei EU ei ole onnistunut pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä ja että erityisesti meriympäristön monimuotoisuus on vaarassa. Raportti korostaa ympäristön suojelun taloudellista järkevyyttä, sillä vihreä talous on ollut talouskriisistä huolimatta jatkuvasti vahvassa kasvussa ja edistänyt näin työllisyyttä ja kasvua. Positiivista on, että raportin mukaan EU saavuttanee EU2020-strategian ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet ja että Euroopan kansalaisten kiinnostus ympäristöasioihin ei ole vähentynyt kriisistä huolimatta. Raportti on luettavissa EEA:n sivuilla.