Mayors Adapt City Twinning -ohjelmassa kaupungit oppivat toisiltaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta – vuoden 2016 haku on nyt avoinna

Kaupungeille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tukea antava EU:n laajuinen Mayors Adapt (Covenant of Mayors Iniative on Adaptation to Climate Change) -aloitteen järjestämän city twinning ohjelman haku talvikaudeksi 2016–2017 on avoinna 12.9.2016 saakka. City twinning -ohjelma tuo kaupunkeja yhteen, jotta ne voivat oppia toisiltaan miten parhaiten sopeutua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Ohjelmassa tuodaan yhteen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää työtä vasta aloittelemassa olevia kaupunkeja sellaisten ohjelmassa mentoreina toimivien kaupunkien kanssa, jotka ovat jo menestyksekkäästi kehittäneet strategioita alueidensa resilienssin parantamiseksi. Oppivassa asemassa oleva kaupunki vierailee mentorikaupungissa tutustumassa siihen, kuinka ilmastohaasteisiin on kaupunkitasolla vastattu.

City twinning -ohjelmaan voivat hakea kaupungit, jotka ovat allekirjoittaneet Mayors Adapt -aloitteen tai ovat mukana Covenant of Mayors for Climate and Energy -aloitteessa, eivätkö ole olleet aiemmin mukana city twinning -ohjelmassa. Ohjelma aloitti toimintansa vuonna 2015 ja sitä päätettiin suuren suosion saaneena jatkaa. Avoinna olevassa haussa on tarjolla neljä paikkaa mentorikaupungeille ja neljä paikkaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen työtä vasta aloitteleville kaupungeille.

Lisätietoja

EU:n LIFE-ohjelman vuoden 2016 rahoitushaut ovat nyt auki

Euroopan komission ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka. EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja kehittämiseen. Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa.

Haussa otetaan vastaan hakemuksia ohjelman molempiin alateemoihin: ympäristötoimiin sekä ilmastotoimiin. Rahoitusta jaetaan seuraavanlaisiin projekteihin: perinteiset, valmistelevat, integroidut ja teknisen avustuksen projektit. Rahoitushakuun voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta Life 2016-hankkeille. Ympäristöministeriö järjestää LIFE-infoseminaarin Helsingin Säätytalolla 9.6. Euroopan komission infopäivä LIFE-hauista kiinnostuneille järjestetään Brysselissä 17.6.

Lisätietoja

Lisätietoja komission infopäivästä

Vuoden 2015 Vihreä viikko järjestetään kesäkuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää Euroopan suurimman vuosittaisen ympäristöpolitiikan konferenssin Green Weekin 3.-5.6.2015 Brysselissä, jonka teemana tänä vuonna ovat luonto ja monimuotoisuus. Tapahtumassa kartoitetaan Euroopan mahdollisuuksia suojella luontoa samalla varmistaen pitkän aikavälin edellytykset kestävään kasvuun ja vaurauteen, sillä luonto ja monimuotoisuuspolitiikka voivat olla avainasemassa työpaikkojen luomisessa ja investointien vauhdittamisessa. Viikon aikana keskustellaan luonnon tarjoamista monipuolisista hyödyistä luonnonsuojelun näkökulmasta ja käsitellään muun muassa vihreää infrastruktuuria, kaupunkien luontoon liittyviä innovaatioita, vihreää ja sinistä kasvua sekä lanseerataan vuoden 2018 Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailu.

Vihreä viikko tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluun ja kokemusten sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja sen aikana järjestään useita työpajoja eri aiheista. Viikolle odotetaan yli 3000 osallistujaa niin hallinnon, yritysten ja teollisuuden, järjestöjen, yliopistojen kuin mediankin aloilta. Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista.