Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailussa palkitaan yrittäjyysmyönteisiä toimia

Komissio on avannut Yrittävä Eurooppa -kilpailun vuodelle 2014. Kilpailun tarkoituksena on palkita menestyksekkäitä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämistoimia ja sen erityinen painopiste on pk-yritysten tukemisessa. Kilpailu on suunnattu paikallis- ja aluetason julkisyhteisöille sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeille. Kilpailuun voivat osallistua esimerkiksi kunnat, kaupungit, alueet, koulutusohjelmat ja yrittäjäjärjestöt.

Kaksivaiheinen kilpailu jakautuu kansalliseen esikarsintaan ja kansainväliseen loppukilpailuun. Toukokuussa pidettävän esikarsinnan kautta valitaan lokakuussa järjestettävään loppukilpailuun lähetettävät hankkeet. Kilpailu käydään kuudessa sarjassa, jotka ovat yrityskulttuurin edistäminen, taitoihin investoiminen, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja luonnonvarojen tehokkaan käytön tukeminen, vastuullinen ja osallistava yrittäjyys.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Kilpailun kotisivut

Yrittävä Eurooppa -kilpailussa palkitaan yrittäjyysmyönteisiä toimia

Komissio on avannut Yrittävä Eurooppa -kilpailun vuodelle 2014. Kilpailun tarkoituksena on palkita menestyksekkäitä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämistoimia ja sen erityinen painopiste on pk-yritysten tukemisessa. Kilpailu on suunnattu paikallis- ja aluetason julkisyhteisöille sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeille. Kilpailuun voivat osallistua esimerkiksi kunnat, kaupungit, alueet, koulutusohjelmat ja yrittäjäjärjestöt.

Kaksivaiheinen kilpailu jakautuu kansalliseen esikarsintaan ja kansainväliseen loppukilpailuun. Toukokuussa pidettävän esikarsinnan kautta valitaan lokakuussa järjestettävään loppukilpailuun lähetettävät hankkeet. Kilpailu käydään kuudessa sarjassa, jotka ovat yrityskulttuurin edistäminen, taitoihin investoiminen, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja luonnonvarojen tehokkaan käytön tukeminen, vastuullinen ja osallistava yrittäjyys.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Kilpailun kotisivut