Taideyliopisto Helsinki EU Officen uudeksi yhteistyökumppaniksi

Taideyliopisto aloittaa Helsinki EU Officen uutena ylläpitäjänä 1. tammikuuta 2018. Taideyliopisto antaa taiteen ylintä koulutusta ja harjoittaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa. Taideyliopisto syntyi vuonna 2013 Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.Taideyliopiston liittymisen jälkeen Helsinki EU Office toimii yhteensä 14 etelä-suomalaisen yhteistyökumppanin EU-asiantuntijana ja edunvalvojana Brysselissä.

Taide ja design saavat erityistä painoarvoa elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan temaattisella sektorilla, joka on yksi Helsinki EU Officen temaattisista painopisteistä vuodelle 2018. Muut temaattiset painopisteet vuodelle 2018 ovat tutkimus, teknologia ja innovaatiotoiminta; hyvinvoiva, terve ja turvallinen yhteiskunta; älykäs ja kestävä kaupunki- ja aluekehittäminen; elinvoimainen ja kestävä yhteiskunta; eurooppalaiset liikenneverkot ja logistiikka sekä Itämeren alue.

Helsinki EU Office tukee yhteistyökumppaneidensa tunnettuutta, näkyvyyttä ja verkostoitumista Brysselissä keskeisten sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Lisäksi Helsinki EU Office tarjoaa yhteistyökumppaneilleen neuvontaa ja koulutusta EU-politiikasta ja rahoitusmahdollisuuksista sekä tiedottaa ajankohtaisesta lainsäädännön valmistelutyöstä, rahoitushauista sekä tapahtumista Brysselissä.

Taideyliopisto