Tukipalveluita tarjolla esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen suunnitteluun

European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) tukee julkisia hankkijoitakehittämään esikaupallisen hankinnan (PCP, Pre-Commercial Procurement) tai innovatiiivisen ratkaisun julkisen hankinnan (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) tarjoamalla tukipalveluita ja oikeudellista neuvontaa hankinnan käynnistämisessä ja toimeenpanossa. Kaikki julkiset hankkijat EU maista voivat hakea tukipalveluita, joita tullaan tarjoamaan yhteensä 12 hankkeelle. Tukipalveluista kiinnostuneet voivat täyttää EAFIP:in nettisivuilta löytyvän kyselylomakkeen 30.6.2016 mennessä.

Tukipalveluiden saajien valinnassa noudatetaan EAFIP:in määrittelemiä kriteerejä. Valituilla hankkijoilla on oltava konkreettinen intressi ja sitoumus aloittaa PCP- tai PPI -projekti. Esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen potentiaalinen vaikutus otetaan huomioon valinnassa. Tukipalveluiden saajat valitaan ottaen huomioon hankkijoiden maantieteellinen sijainti, jotta tuki jakaantuu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Tukipalveluiden saamiseksi julkisen hankkijan tulee olla kokematon esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa kyseisen maan oikeusjärjestelmän alla, jolloin tarve tukipalveluille on perusteltu

EAFIP on aloite, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen etujen esiin nostamiseen sekä julkisten hankkijoiden koulutukseen ja tukemiseen. Aloite kohdistuu erityisesti ICT-pohjaisten ratkaisujen innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanoon EU:ssa kolmen vuoden aikana (2015–2017). EAFIP pyrkii korostamaan innovatiivisten julkisten hankintojen etuja sekä parhaita käytäntöjä ympäri Eurooppaa rohkaistakseen ICT-ratkaisuiden innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lisätietoja tukipalveluiden hakemisesta

Lisätietoja EAFIP:ista