Tutkimuskomissaari Carlos Moedas Euroopan parlamentin kuultavana EIC:stä, pilvipalvelusta sekä H2020 väliarvioinnista

Helsinki EU Office osallistui 12.7. Euroopan komission tutkimusasioista vastaavan komissaarin Carlos Moedaksen ja Euroopan parlamentin ITRE-valiokunnan (teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta) keskustelutilaisuuteen, jossa käytiin vuoropuhelua kolmen teeman ympärillä: Euroopan innovaationeuvosto, Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu ja Horisontti2020 väliarviointi. Eniten keskustelua tilauudessa synnytti EIC:n toiminnan järjestäytyminen.

Moedas: ”EIC on ennen kaikkea innovaatiobrändi”

Komissaari avasi tilaisuuden kertomalla EIC:n taustaa ja miksi tällaiseen vaihtoehtoon on päädytty. Moedaksen mukaan yksi keskeisimmistä ongelmista on se, etteivät pk-yritykset edelleenkään ole tietoisia eurooppalaisesta tuesta, osaksi siksi, että tuki (niin rahallinen kuin neuvontakin) on liian kaukana yrittäjien arjesta. Toisaalta osa innovoivista pk-yrityksistä ei koe EU:n rahoitusohjelmia kiinnostavina vaihtoehtoina byrokraattisuutensa, hitautensa ja joustamattomuutensa vuoksi.

Moedas painotti useasti parlamentaarikoille, ettei EIC:ssä ole nimestään huolimatta kyse mistään uudesta institutionaalisesta elimestä vaan pyrkimyksenä on luoda ERC:n kaltainen brändi innovaatiotoiminnalle. EIC:n ytimessä on tietoisuuden lisääminen muuttamalla toimintaa ja lisäämällä yhteistyötä eri tahojen kuten mm. EIT:n, EIB:n, kansallisten innovaatiokeskusten ja eritoten muiden komission pääosastojen kanssa, jotta innovaatiotoimintaan saadaan tuottamaan. Horisontti2020 oikeudellista kehystä ei tulla nyt muuttamaan, eikä myöskään budjettiin tulla koskemaan, sillä aluksi muutokset eivät koske kuin toiminnan ja instrumenttien uudelleen organisointia, Moedas tähdensi.

Lue koko raportti