Tutustu Helsinki EU Officen tammikuun uutiskirjeeseen!

Tutustu Helsinki EU Officen tammikuun uutiskirjeeseen! Tällä kertaa uutiskirjeessämme ovat esillä mm. Euroopan komission uusi työohjelma,  uusi Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma, Kroatian alkanut EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi sekä Euroopan parlamentin hyväksyntä Ison-Britannian EU-erosopimukselle.

Euroopan komissio on hyväksynyt työohjelman kuluvalle vuodelle 2020. Työohjelmassa esitetään konkreettisia aloitteita, joilla Euroopan komissio edistää mm. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, kehittää Euroopan digitaalisia valmiuksia ja vahvistaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista Euroopassa.

Euroopan komissio on esittänyt uuden Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman, joka on merkittävä instrumentti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman politiikkatoimien rahoittamiseksi. Ohjelmalla mobilisoidaan EU:n rahoitusta sekä houkutellaan julkisia ja yksityisiä investointeja Euroopan vihreän siirtymän tukemiseksi. Tavoitteena on saada aikaan vähintään biljoonan euron investoinnit alkavan vuosikymmenen kuluessa.

Kroatia aloitti puolivuotiskautensa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana tammikuussa 2020. Puheenjohtajuus on vuonna 2013 unioniin liittyneelle Kroatialle historian ensimmäinen. Kroatia keskittyy puheenjohtajuuskaudellaan kestävään kehitykseen, verkottuvaan talouteen, turvallisuuteen ja EU:n globaalin johtoaseman vahvistamiseen. Voit tutustua Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaan täältä.

Euroopan parlamentti hyväksyi Ison-Britannian erosopimuksen 29.1.2020. Ison-Britannian EU-ero astui voimaan EU:n ministerineuvoston hyväksynnällä 31.1.2020. Nyt Ison-Britannian ja EU:n välisissä suhteissa on voimassa siirtymäaika, joka jatkuu vuoden loppuun. Joka tapauksessa Ison-Britannian EU-eron myötä Euroopan parlamentin jäsenmäärä laski 751:stä 705:een. Tämän myötä Suomi sai yhden lisäpaikan Euroopan parlamentissa. Suomen uusimmaksi europarlamentaarikoksi nousi suomalainen 27-vuotias vihreiden politiikko Alviina Alametsä.

Lue lisää uutiskirjeestämme! Ilmoittaudu uutiskirjeemme tilaajaksi täältä!