Uudet EU-laajuiset tutkimuseettiset käytännesäännöt käyttöön myös Horisontti2020-ohjelmassa

Euroopan komissio ja All European Academies -järjestö ovat julkistaneet uudet eurooppalaiset tutkimuseettiset toimintasäännöt (European Code of Conduct for Research Integrity). Uusien pelisääntöjen tarkoituksena on edistää tieteen vastuullisuutta, laatua ja luotettavuutta. Uudet periaatteet on suunniteltu yhdessä tutkimusalan ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa varmistaen näin periaatteiden mahdollisimman laajan käyttöönoton EU-alueella. Uudet käytännesäännöt ottavat ensimmäistä kertaa huomioon myös avoimen tieteen alalla tapahtuneen kehityksen, mukaan lukien avoimen datan laadun ja datan hallinnoinnin tärkeyden.

Euroopan komissio tulee asettamaan uusien tutkimuseettisten käytännesäännöt vaatimukseksi Horisontti2020-rahoituksen myöntämiselle.

Lisätietoa