Vaikuttavuus Horisontti2020 -hankkeissa – Mitä komissio tarkoittaa vaikuttavuudella ja miten parantaa sitä omassa hakemuksessa?

Helsinki EU Office osallistui Brysselissä toimivan yliopistojen, yritysten ja kansallisten virastojen muodostaman Science Business –innovaatioverkoston järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli Horisontti2020 –hankkeiden vaikuttavuus. Tapahtumalla oli kaksi perimmäistä tarkoitusta. Ensimmäinen oli tarkastella, mitä komissio ylipäätään tarkoittaa puhuessaan vaikuttavuudesta sekä toiseksi, miten hakija voi tehdä parantaakseen oman H2020-projektinsa vaikuttavuusosiota.

Tilaisuuden vetäjä, Science Businessin johtajan Roy Penningsin mukaan komissio ei määrittele tarkkaan mitä se tarkoittaa vaikuttavuudella siksi, että se haluaa jättää hankkeille tilaa löytää uusia, innovatiivisia muotoja, joilla määritellään mitä hankkeella saadaan aikaiseksi ja miten sen tuloksia mitataan. Lisäksi komissio jättää vaikuttavuus-termin auki siksi, ettei se joutuisi itse ohjelmakauden jälkeen tilivelvolliseksi vaikuttavuuden onnistumisesta. Hankkeiden pisteytyksen kannalta vaikuttavuusosio on todella merkittävä, sillä kolmasosa kokonaispisteistä tulee ko. osasta (jossain tapauksissa vieläkin enemmän).

Lue koko teksti