Varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen tervehdys Helsinki EU Officen yhteistyökumppaneille

Vuosi 2016 on alkanut Euroopan kannalta monella tavalla haastavana mutta uskon, että työllisyyden, kasvun investointien ja kilpailukyvyn suhteen vuodesta 2016 tulee Euroopassa mahdollisuuksien vuosi. Kaupunkien rooli näiden mahdollisuuksien luomisessa on suuri ja tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan.

Ennusteiden mukaan tulevaisuuden suuret muutokset tullaan tekemään kasvukeskuksissa, lähellä ihmisiä. Kaupungeissa tehdyt päätökset ja innovaatiot tulevat olemaan keskeisiä niin talouskasvun kuin ympäristönkin kannalta.

Monet rohkaisevat esimerkit niin sanotuista älykkäistä kaupungeista kertovat siitä, miten kaupungit ovat hedelmällistä maaperää uusille innovaatiolle ja miten valtava kasvupotentiaali niihin liittyy. Älykäs erikoistuminen tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia ja suuri osa uusista investointimahdollisuuksista ja yrityksistä sijaitseekin juuri kaupungeissa. Meidän tavoitteemme Euroopan komissiossa tukea työpaikkojen luomista ja edesauttaa kestävää kasvua. Vastuualueeseeni kuuluvan EU:n Investointipaketin ja sen rahoitusinstrumentin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tavoitteena on rahoitusmahdollisuuksien tarjoaminen erityisesti niille projekteille, joiden riski, ja näin ollen myös kasvua ja työtä luova potentiaali, on tavallista suurempi. Rahoitusmahdollisuuksia on niin suurille infrastruktuuriprojekteille kuin pienyrityksillekin. Kannustan kaupunkeja olemaan aktiivisia tässä suhteessa.

Myös ympäristön suhteen kaupungit ovat avainasemassa. Vuoden 2015 lopussa komissio hyväksyi kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, joka kattaa tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Ensimmäinen lainsäädäntökokonaisuus koskee jätettä, mutta kiertotalous on paljon laajempi kokonaisuus. Seuraava askel on julkistetun toimintasuunnitelman toimeenpaneminen ja työ on tässä suhteessa vasta alussa. Mielenkiintoinen osa kiertotaloutta on myös jakamistalouden tuomat uudet mahdollisuudet palveluiden tarjontaan laajalti eri aloilla. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkän aikavälin investointeja ja uskon, että suomalaiset kaupungit ovat korkean teknologian ja osaamisen vuoksi tässä hyvässä asemassa. Näen, että kiertotalous on selkeästi talouden seuraava megatrendi, jonka edelläkävijät tulevat lunastamaan aitiopaikan ja korjaamaan parhaat tulokset kestävän kasvun rakentamisessa.

Jyrki Katainen