Gå till innehåll

Esbo stad

Esbo, med nästan 300 000 invånare, är Finlands näst största stad. Staden växer årligen med cirka 3 000–5 000 invånare. Esbo är en hemstad för högutbildade, mångkulturella invånare, högklassig utbildning, forskning och innovationsverksamhet samt företagsverksamhet av världsklass. Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT ligger i Esbo, och nästan hälften av Helsingforsbörsens omsättning kommer från företag i Esbo, till exempel från Nokia, Kone och Fortum. Esbo profilerar sig som Nordens bästa stad för startup- och tillväxtföretag. Esbo är en stad med otaliga framgångssagor – det vill säga tillväxtföretag som överstiger värdet på en miljard dollar, bland annat MySQL, Supercell och Rovio. 

Enligt Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi, är Esbo en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånarna har en genuin möjlighet att påverka. Esbo utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt. I Esbo främjas en grön omställning och digitalisering tillsammans med invånare, företag och vetenskapssamfund. Genom att utnyttja digitaliseringen ökar de öppenheten i sin verksamhet, utvecklar nya plattformslösningar och gör serviceprocesserna snabbare. Hållbara och smarta stadslösningar ökar smidigheten i vardagen och trafiken. Staden arbetar aktivt för att bekämpa klimatförändringen, stärka naturens mångfald och för att Esbo ska vara klimatneutralt före 2030.

Esbo utvecklar sina tjänster genom att stöda sig mot en försökskultur och mot samutveckling. Detta innebär att staden öppnar dörrar och bjuder in alla intressentgrupper för kommunala tjänster från företag till föreningar, forskningsinstitut och kommuninvånare för att förädla gamla och innovera nya tjänster tillsammans i Make with Espoo-anda. Med hjälp av samutveckling och fördomsfria nya försök skapar de välfärd, arbete, ny kompetens och livskraft såväl i Esbo som i hela Finland. Deras partner, i synnerhet Aalto-universitetet, VTT och företagen, har en central roll när Esbo stärker sin ställning som Nordeuropas internationellt sett intressantaste och attraktivaste innovationscentrum för kompetens samt vetenskap, konst och ekonomi.

Läs mer på Esbo stads webbplats(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Kägeludden, Esbo