Gå till innehåll

Päijänne-Tavastlands förbund

Päijänne-Tavastland är ett attraktivt och nytänkande landskap, en föregångare inom miljökunnande och grön omställning. Päijänne-Tavastlands förbund arbetar med landskapsstrategi, regionplanering, regionutveckling, finansiering och bevakning av landskapets intressen i Finland och internationellt.

Förbundet driver våra invånares, företags, högskolors och kommuners intressen. Tillsammans söker de hållbara lösningar på globala miljöutmaningar och uppmuntrar aktörer till djärva och kreativa lösningar inom forskning, utveckling och innovation.

Det finns 10 kommuner inom kort avstånd i landskapet, alla med god tillgång till kultur- och idrottsmöjligheter, ren natur och rent vatten. 

Det högsta beslutande organet i Päijänne-Tavastlands förbund är landskapsfullmäktige, som är valt av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av en landskapsstyrelse som väljs av fullmäktige. 

På förbundets kansli i Lahtis, Finland arbetar 28 experter.