Siirry sisältöön
Puuhalkoja

Aloite kriittisten raaka-aineiden turvattujen ja kestävien toimitusketjujen varmistamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut kattavia toimia kriittisten raaka-aineiden turvatun, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamiseksi EU:ssa. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä monilla strategisilla aloilla, kuten nettonollateollisuuden, digiteollisuuden, ilmailu- ja avaruusteollisuuden sekä puolustuksen aloilla.

Aloite pyrkii kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen monipuolistamiseen ja niiden häiriönsietokyvyn parantamiseen. Aloitteella parannetaan myös kiertotaloutta ja kestävyyttä. Toimet toteutetaan EU:n sisämarkkinoiden ja EU:n ulkoisten kumppanuuksien vahvuuksia ja mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Komission ehdotuksessa luetellaan strategiset raaka-aineet, jotka ovat tärkeitä Euroopan vihreiden ja digitaalisten tavoitteiden kannalta, ja joihin mahdollisesti kohdistuu toimitusriskejä tulevaisuudessa. Ehdotuksessa vahvistetaan myös selkeät viitearvot kotimaisille valmiuksille strategisten raaka-aineiden toimitusketjussa ja EU:n hankintojen monipuolistamiseksi vuoteen 2030 mennessä:

  • vähintään 10 % EU:n vuotuisesta kulutuksesta louhinnan osalta 
  • vähintään 40 % EU:n vuotuisesta kulutuksesta jalostuksen osalta 
  • vähintään 15 % EU:n vuotuisesta kulutuksesta kierrätyksen osalta 
  • enintään 65 %kunkin strategisen raaka-aineen vuotuisesta kulutuksesta unionissa missä tahansa asiaankuuluvassa jalostusvaiheessa saa olla peräisin yhdestä ainoasta kolmannesta maasta

Kriittisten raaka-aineiden turvatun ja kestävän saannin varmistamiseksi investointeja kohdennetaan tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin. Toimitusketjuissa työskentelevän työvoiman kannalta merkityksellisiä taitoja edistetään perustamalla kriittisiä raaka-aineita koskeva laajamittainen osaamiskumppanuus ja raaka-aineakatemia. Ympäristön suojelua edistetään mm. kansallisilla toimenpiteillä, joilla parannetaan kriittisiä raaka-aineita sisältävän jätteen keräämistä ja varmistetaan sen kierrätys kriittisiksi uusioraaka-aineiksi. Seuraavana askeleena Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto keskustelevat ehdotuksesta ja hyväksyvät sen ennen sen antamista ja voimaantuloa.