Siirry sisältöön

Palvelut

Helsinki EU Office toteuttaa sopimuskumppaniensa EU-edunvalvontaa, toimii neuvonantajana ja tiedottaa. Helsinki EU Office vaikuttaa ja on osa EU-keskustelua.

Toteutamme EU-edunvalvontaa

Helsinki EU Office toimii sopimuskumppaniensa EU-edunvalvojana Brysselissä. Helsinki EU Office seuraa ja analysoi keskeisimpiä EU-politiikan sektoreita, jotka määritetään yhdessä sopimuskumppanien kanssa. Helsinki EU Officen seurattaviin EU-politiikan sektoreihin kuuluu:

  • Aluepolitiikka
  • Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka
  • Koulutuspolitiikka
  • Liikennepolitiikka
  • Kulttuuri ja luovat alat
  • Elinkeino- ja kaupunkipolitiikka
  • Digitalisaatio
  • Terveyspolitiikka
  • Ilmasto-, ympäristö-, ja energiapolitiikka

Helsinki EU Office tukee sopimuskumppaneitaan strategisesti vaikuttavien kumppanuuksien rakentamisessa ja verkostoitumisessa EU-tasolla. Helsinki EU Office edistää EU-tason vuoropuhelua ja lisää sopimuskumppaniensa näkyvyyttä Brysselissä. Lisäksi Helsinki EU Office tukee sopimuskumppaneitaan kansainvälisten tapahtumien järjestämisessä ja tarjoaa monipuoliset tilansa sopimuskumppanien käyttöön.

Toimimme neuvonantajana

Helsinki EU Office toimii sopimuskumppaniensa neuvonantajana EU-asioissa. Helsinki EU Officen info- ja koulutustilaisuudet tukevat sopimuskumppanien mahdollisuutta vaikuttaa EU-lainsäädäntöön, menestyä EU-rahoitushauissa ja kehittää EU-osaamista. Helsinki EU Office tarjoaa sopimuskumppaneilleen räätälöityä EU-hanketukea, edistää vuoropuhelua eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja tunnistaa sopimuskumppaniensa kannalta keskeisimmät vaikuttamismahdollisuudet.

Tiedotamme aktiivisesti

Helsinki EU Office tiedottaa sopimuskumppaneitaan aktiivisesti ajankohtaisista EU-asioista. Tiedottaminen on monikanavaista ja ennakoivaa. Lisäksi Helsinki EU Office tiedottaa ajankohtaisista EU-asioista sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä sekä sopimuskumppaneille suunnatuissa teematiedotteissa.