Siirry sisältöön

Tietoa meistä

Helsinki EU Office edustaa Suomen innovatiivisimpia alueita, kaupunkeja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Brysselissä. Edistämme älykkäitä kumppanuuksia ja vaikutamme.

Helsinki EU Office on toiminut keskeisenä EU-asioiden neuvonantajana ja suomalaisten toimijoiden edunvalvojana Brysselissä jo vuodesta 1996 lähtien. Helsinki EU Office on kolmen suomalaisen maakunnan, neljän yliopiston, neljän ammattikorkeakoulun, Suomen suurimpien kaupunkien sekä kahden valtakunnallisen tutkimuslaitoksen yhteinen EU-toimisto. Helsinki EU Officen pääsopimuskumppanina toimii Uudenmaan liitto.

Helsinki EU Office kiteytettynä

16 sopimuskumppania

8 asiantuntijaa

26 vuotta Brysselissä

Mitä me teemme?

Helsinki EU Officen päätehtävänä on toimia sopimuskumppaniensa EU-edunvalvojana ja -neuvojana. Helsinki EU Office edistää sopimuskumppaniensa näkyvyyttä eri EU-forumeilla sekä strategisesti informoi EU-toimielinten edustajia ja muita eurooppalaisia sidosryhmiä sopimuskumppaniensa osaamisesta, hankkeista ja strategisista EU-tavoitteista. Helsinki EU Office edistää sopimuskumppaniensa kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä Euroopassa sekä kotimaassa. Lisäksi EU Office välittää ajankohtaista ja ennakoivaa tietoa EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmista, tapahtumista sekä erilaisista yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista. Helsinki EU Office on keskeinen osa sopimuskumppaniensa ja EU-toimielinten välistä keskustelua.