Siirry sisältöön

Alueelliset innovaatiolaaksot – kiinnostuksenilmaisupyyntö on nyt auki

Euroopan komissio julkaisi kiinnostuksenilmaisupyynnön koskien alueellisia innovaatiolaaksoja 28. maaliskuuta 2023. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovaatiekosysteemejä ja valjastaa innovaatiopotentiaali vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Innovaatiolaaksojen tavoitteena on lisäksi kuroa umpeen innovaatiokuilua EU:n eri alueiden välillä ja tunnistaa alueellinen potentiaali etenkin syväteknologian innovaatioiden saralla. Aloite on yksi uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman lippulaivahankkeista. 

Alueellisiksi innovaatiolaaksoiksi valitaan yhteensä 100 aluetta. Valikoidut alueet sitoutuvat tekemään alueiden välistä yhteistyötä paikallisten ja koko EU:n laajuisten haasteiden ratkaisemiseksi samalla edistäen EU:n strategisia prioriteettejä. Innovaatiolaaksot voivat myös edistää globaalien kestävyyshaasteisiin vastaamista investoimalla esimerkiksi uusiutuvan energian ja kiertotalouden innovaatioihin. Innovaatiolaaksoiksi valitut alueet saavat myös tukea Euroopan komissiolta sopivien kumppanuuksien ja yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen.

Haku 100:lle innovaatiolaaksolle käynnistettiin “Partnerships for Regional Innovation – From Playbook to implementation”- tapahtumassa. Haun avasivat innovoinnista vastaava komissaari, Mariya Gabriel, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira sekä Euroopan alueiden komitean varapuheenjohtaja Markku Markkula. Alueet voivat ilmaista kiinnostuksensa 18. syyskuuta 2023 saakka täällä!(siirryt toiseen palveluun) Varsinainen haku alueellisiksi innovaatiolaaksoiksi auki 17.5.-17.10.