Siirry sisältöön

Belgia aloittaa Euroopan neuvoston puheenjohtajana vuoden alusta

Belgian EU-puheenjohtajuuskausi ajoittuu ajalle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2024 ja kauden ohjelma on julkaistu joulukuussa. Belgian puheenjohtajuuskaudella on kuusi painopistettä:   

  1. oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja EU:n yhtenäisyyden puolustaminen,   
  2. EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen,   
  3. vihreä ja reilu siirtymä,   
  4. sosiaali- ja terveyspolitiikka,   
  5. ihmisten ja rajojen suojelu ja   
  6. EU:n globaalin roolin ja strategisen autonomian vahvistaminen. 

Euroopan neuvoston puheenjohtajuus kuuluu yhdelle Euroopan unionin jäsenvaltiosta kerrallaan. Puheenjohtajavaltio vastaa EU:n neuvoston kokousten johtamisesta. Puheenjohtajavaltion tehtävänä on myös neuvotella ja päättää EU-lainsäädännöstä yhdessä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa, koordinoida EU-maiden politiikkaa, kehittää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä solmia sopimuksia muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

Jokainen jäsenvaltio toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana vuorollaan 13,5 vuoden välein. Puheenjohtajavaltio työskentelee yleensä kolmen jäsenvaltion muodostamassa “triossa”. Belgia muodostaa trion Espanjan ja Unkarin kanssa, joista ensin mainittu on ollut puheenjohtajana kuluvana vuonna ja jälkimmäinen päättää trion puheenjohtajakauden ensi syksynä. 

Belgian puheenjohtajuuskauden verkkosivustolle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on koottu kattavasti tietoa pj-kauteen liittyen, mukaan lukien Belgian painopisteet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), politiikka-alakohtainen tarkempi ohjelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja tapahtumat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)