Siirry sisältöön
Digitaalisen kaupungin hologrammi

Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelma: 1,3 miljardia euroa tiedossa Euroopan digitaalisen siirtymän ja kyberturvallisuusalan hankkeille vuosina 2023–2024

Euroopan komissio hyväksyi 24. maaliskuuta Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelman kaksi monivuotista työohjelmaa vuosille 2023–2024. Työohjelmille myönnetään yhteensä lähes 1,3 miljardia euroa rahoitusta. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee lähtökohtaisesti Euroopan digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian laajamittaista käyttöönottoa kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten hyödyksi.

Ohjelman pääasiallisen työohjelman budjetti asettuu 99,5 miljoonaan vuosille 2023–2024. Työohjelma kattaa hakupyyntöjä mm. seuraavista kohdealoista: yhteisten data-avaruuksien käyttöönotto, tekoälyteknologioiden käyttöönotto, ilmasto- ja ympäristönsuojelun tukemiseen liittyvät teknologiat ja digitaalinen osaaminen. Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua mm. yritykset, korkeakoulut ja julkishallinnot mm. EU:n jäsenvaltioista tai muista Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan assosioituneista maista. 

Komissio julkaisi samalla erillisen kyberturvallisuusalaan keskittyvän työohjelman. Työohjelman budjetti asettuu 375 miljoonaan vuosille 2023–2024 ja sen yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n kyberuhkien torjunta- ja sietokykyä. Työohjelmasta tuetaan esimerkiksi kansallisten ja rajat ylittävien turvallisuusoperaatioiden keskusten valmiuksien kehittämistä.

Digitaalinen Eurooppa -hankkeiden täytäntöönpano edellyttää lähes poikkeuksetta muista lähteistä saatavaa yhteisrahoitusta. Työohjelmissa EU-rahoitustuki asettuu useimmiten 50% hankkeelle myönnettävästä rahoituksesta. Ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa – työohjelmien haut julkaistaan keväällä ja syksyllä 2023. Haut tulevat olemaan auki mm. yrityksille, korkeakouluille, julkishallinnoille, ja muille organisaatioille joko EU-jäsenmaista, EFTA-/ETA-maista tai muista Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan assosioituneista maista.