Siirry sisältöön
Ihmisiä tietokoneen ääressä

Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma aloittanut toimintansa

Uusi Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma on aloittanut toimintansa vuoden alussa. Ensimmäistä kertaa parlamentin, jäsenmaiden ja komission yhteistyöllä valmisteltu ohjelma asettaa konkreettisia toimia ja tavoitteita digitaalisten taitojen, infrastruktuurien, yritysten digitalisaation ja julkisten verkkopalvelujen osa-alueille. Päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista seurataan syklisen yhteistyöprosessin avulla, jossa arvioidaan edistymistä ja määritellään välitavoitteita. Jäsenmaita kannustetaan myös osallistumaan usean maan yhteishankkeilla digitalisaation edistämiseksi.

Tavoitteita pyritään saavuttamaan 4 osa-alueella: 

  • Kansalaisten perustason ja kehittyneemmän tason digitaitojen parantaminen 
  • Uusien teknologioiden (esim. tekoäly, datateknologia, pilvipalvelut) käytön lisääminen yrityksissä EU:n alueella 
  • EU:n tietoliikenneyhteyksien, laskentaresurssien ja datainfrastruktuurin parantaminen 
  • Julkiset verkkopalvelut ja hallinnon digitalisaatio

Ohjelman edistymisen seuraamiseksi komissio hyväksyy lähikuukausina täytäntöönpanosäädöksessään keskeiset tulosindikaattorit ja yhdessä jäsenmaiden kanssa ennakoidut EU:n kehityspolut. Komissio julkaisee kesäkuussa 2023 ensimmäisen vuosittaisen digitaalisen vuosikymmenen tila- edistymisraportin, jossa esitellään ohjelman edistymistä. Jäsenvaltiot puolestaan toimittavat kansalliset strategiset etenemissuunnitelmansa komissiolle lokakuussa 2023.