Siirry sisältöön
Voimalinja, auringonlasku.

Energiaa säästöön tulevan talven varalle

Euroopan komissio on ehdottanut eilen, 20. heinäkuuta 2022, kaasukysynnän vähentämissuunnitelmaa Euroopan unionin suojaamiseksi kaasutoimitusten leikkauksilta. Syynä ovat huolet Venäjän kaasutoimitusten leikkauksista nykyisen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Vähentämissuunnitelma merkitsee kaasun käytön laskemista Euroopassa 15 prosentilla ensi maaliskuuhun saakka, minkä lisäksi komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä suunnitelman toimeenpanemiseen. Kuluttajia, julkishallintoja, kotitalouksia, energiantoimittajia ja teollisuusalan toimijoita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä kaasun säästämiseksi talven varalle. Parantaakseen EU:n mahdollisuuksia hankkia vaihtoehtoisia kaasutoimituksia komissio aikoo myös nopeuttaa toimituslähteiden monipuolistamista, mikä voi tarkoittaa kaasun yhteisostoja.

Komission uudessa asetusehdotuksessa on päämääränä asettaa tavoitteet EU-jäsenvaltioille kaasunkysynnän vähentämiseksi 15 prosentilla siten, että vähennys toteutuisi aikavälillä 1. elokuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2023. Asetusehdotus sisältäisi myös komissiolle mahdollisuuden julistaa unionin hälytystilan, joka velvoittaisi kaikki EU:n valtiot vähentämään kaasun kysyntää. Hälytystila käynnistyisi, jos vakava kaasupula uhkaisi Eurooppaa tai kaasun kysyntä olisi erityisen korkealla. Tästä syystä EU:n jäsenmaiden olisi päivitettävä ja sopeutettava kansalliset suunnitelmansa ollakseen linjassa EU-tason vähennystavoitteiden kanssa. Lisäksi jäsenmaiden on raportoitava edistymisestä komissiolle kahden kuukauden välein. Vähennyssuunnitelmassa keskitytään korvaamaan kaasu muilla polttoaineilla, pääasiallisesti uusilla ja puhtailla energialähteillä sekä energian säästöillä kaikilla sektoreilla. Tämän toteuttamiseksi komissio kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjoita lämmityksen ja jäähdytyksen vähentämiseksi, sekä toimeenpanemaan EU:n energiansäästösuunnitelman(siirryt toiseen palveluun).

Vähentämissuunnitelman ja asetusehdotuksen kautta EU pyrkii turvaamaan tulevan talven energiavarastot ja -toimitukset, ja näin ollen välttämään kaasupulaa kylminä kuukausina. Kaasukysynnän vähentäminen tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 55-valmiuspaketin tavoitteita poistamalla asteittain riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lujittamalla EU:n energiantehokkuutta.

Lue Euroopan komission lehdistötiedote tästä(siirryt toiseen palveluun)