Siirry sisältöön
Sumu, tie, metsä, voimalinja.

Energian hinnat: Komissio ehdottaa kiireellisiä markkinatoimenpiteitä eurooppalaisten energialaskujen pienentämiseksi

EU:n energiamarkkinat horjuvat johtuen Venäjän aggressioista Ukrainaa kohtaan. Nykyinen epätasapaino energian kysynnän ja tarjonnan välillä aiheuttaa kasvavia vaikeuksia Euroopan kotitalouksille ja yrityksille. Euroopan komissio on ehdottanut poikkeuksellisia toimenpiteitä vastaamaan kriisiin, joiden avulla vähennetään sähkön kysyntää ja pienennetään kuluttajien sähkönkulutusta. Ehdotetut toimenpiteet täydentäisivät aiemmin sovittuja toimia, joilla on valmistauduttu tulevaan talveen täyttämällä kaasuvarastoja ja vähentämällä kaasun kysyntää. Nämä jatkaisivat toimia, jotka ovat suunniteltu alentamaan kaasun hintaa ja uudistamaan sähkömarkkinoiden rakennetta pitkällä aikavälillä.

Komissio ehdottaa seuraavia markkinatoimenpiteitä:

  1. Kysynnän vähentäminen, minkä avulla puututaan korkeisiin hintoihin ja rauhoitetaan markkinatilannetta. Kulutusta kehotetaan vähentämään 5 prosentilla erityisesti kalleimpien sähkönkulutustuntien aikana. Lisäksi komissio ehdottaa jäsenmaiden pyrkivän vähentämään kaasun kokonaiskysyntää vähintään 10 prosentilla 31. maaliskuuta 2023 mennessä kansallisesti määriteltyjen toimenpiteiden kautta.
  2. Sähköntuottajille tulokatto. Tulokaton piiriin kuuluvat sähköntuottajat, jotka tuottavat sähköä tavanomaisin alhaisilla kustannuksilla, esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden, ydinvoiman ja ruskohiilen tuottajat, joiden toimintakustannukset ovat pysyneet suhteellisen vakaina sähkön tukkuhintojen noustessa. EU:n jäsenvaltiot keräävät ylärajan ylittävät tulot ja auttavat tällä tavoin kuluttajia pienentämään energialaskujaan.
  3. Tilapäinen solidaarisuusmaksu, joka kerätään öljy-, kaasu-, hiili- ja jalostamoalan toiminnan ylimääräisistä voitoista. Näiden alojen toiminta ei kuulu inframarginaalisen (esim. uusiutuvien energialähteiden, ydinvoiman) tuotannon tulokaton alle. Tällä keinolla jäsenmaat voivat kerätä tuloja ja ohjata niitä kuluttajille. Myös rajat ylittäviä REPowerEU-tavoitteiden mukaisia hankkeita, tai uusiutuvien energialähteitä ja energiatehokkuutta voitaisiin rahoittaa solidaarisuusmaksulla.
  4. Energian hintavälineistön laajentamista, jolla puututaan sähkömarkkinasääntöihin niin, että sähkön hinnat olisivat alhaisempia kuin kustannukset, minkä lisäksi pienet sekä keskisuuret yritykset otettaisiin säänneltyjen hintojen piiriin.

Tämän lisäksi Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään myös muita tapoja alentaakseen kuluttajien ja teollisuuden maksamia energiahintoja sekä lieventääkseen markkinoihin kohdistuvaa painetta. Komissio tulee jatkamaan vuoropuhelua EU:n jäsenvaltioiden kanssa mahdollisista hintojen alentamisesta ja tukitoimista, sekä tutkimaan eri hintakattoehdotuksia.