Siirry sisältöön

Energiatehokkuusdirektiivi on hyväksytty  

Neuvosto hyväksyi heinäkuussa energiatehokkuusdirektiivin, jonka tavoitteena on vähentää energian loppukulutusta 11,7 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Energiatehokkuusdirektiivi on osa niin sanottua 55-valmiuspakettia (Fit for 55), joka pyrkii edistämään EU:n ilmasto- ja energialainsäädäntöä vastaamaan vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitetta sekä vähentämään kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.  

Loppukulutuksen yläraja on jäsenmaita yhteisesti sitova ja kaikkien jäsenmaiden tulee edistää kokonaistavoitteen saavuttamista. Loppukulutuksella tarkoitetaan loppukäyttäjien, eli esimerkiksi yritysten ja kotitalouksien, kuluttamaa energiaa. Direktiivissä primäärienergian kulutukselle asetettu tavoite on puolestaan ohjeellinen. Primäärikulutus sisältää myös energian tuotantoon ja jakeluun käytetyn energian. Kaikkien jäsenmaiden tulee esittää lopulliset päivitetyt energia- ja ilmastosuunnitelmat vuonna 2024, joissa esitellään kansallinen suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.  

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista toimeenpanoa. Työryhmän tehtävä on suunnitella tarvittavat toimenpiteet ja valmistella lainsäädäntö. Erityisesti julkiselle sektorille on asetettu velvoite, jonka mukaan energiankulutusta on vähennettävä 1,9 prosentilla vuosittain, pois lukien julkinen liikenne sekä asevoimat. Lisäksi jäsenmaiden on peruskorjattava julkisomisteisten rakennusten kokonaispinta-alasta vuosittain vähintään kolme prosenttia.