Siirry sisältöön

Ennallistamisasetuksessa saavutettu alustava sopu ja asetus etenee  

Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio saavuttivat alustavan sopimuksen EU:n ennallistamisasetuksesta 9. marraskuuta 2023. Euroopan unionin maat velvoitetaan palauttamaan vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Asetus koskee muun muassa soita, kosteikkoja, niittyjä, vesistöjä, metsiä, maatalousympäristöjä sekä kaupunkeja. 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä avoimen, läpinäkyvän ja osallistavan prosessin kautta kansalliset suunnitelmat, miten ne aikovat saavuttaa nämä tavoitteet. Asetus edellyttää esimerkiksi luonnon talouskäytön sovittamista eri elinympäristöille määritettyihin tavoitteisiin. Tällä voi olla vaikutuksia maatalouden ympäristötoimenpiteisiin sekä metsätalouden luonnonhoitoon. Lisäksi kaupunkiympäristöjä tulee viherryttää esimerkiksi kuumuudelta suojaavien varjojen luomiseksi, tulvien torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. EU:ssa on myös istutettava kolme miljardia puuta lisää, ja vähintään 25 000 kilometriä jokia on palautettava vapaasti virtaaviksi.  

Seuraavaksi komission, neuvoston ja parlamentin välisissä kolmikantaneuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos on vielä hyväksyttävä lopullisesti parlamentissa joulukuun täysistuntoviikolla Strasbourgissa sekä neuvostossa. Arvioidaan, että asetus voisi tulla voimaan vuoden 2024 puolivälissä. 

Lue parlamentin tiedote aiheesta(siirryt toiseen palveluun)