Siirry sisältöön

Ensimmäiset tekoälyä koskevat säännöt etenevät EU:ssa

Kolmipäiväisten neuvottelujen jälkeen neuvoston puheenjohtajamaa Espanjan ja Euroopan parlamentin neuvottelijat ovat saavuttaneet poliittisen sopimuksen maailman ensimmäisistä tekoälyä koskevista säännöistä. Sääntöjen tavoitteena on varmistaa, että Euroopan markkinoilla olevat ja EU:ssa käytettävät tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja kunnioittavat perusoikeuksia sekä EU:n arvoja. Ehdotuksella pyritään myös edistämään investointeja ja innovaatioita tekoälyssä Euroopassa.     

Sääntely perustuu riskiperusteiseen lähestymistapaan. Mitä suurempi riski, sitä tiukemmat säännöt. Sopimuksessa määrätään myös merkittävistä rikkomuksista seuraavista sanktioista. Esitykseen sisältyy myös kokonaan kiellettyjä tekoälyjärjestelmiä. Näitä esityksessä ovat muun muassa arkaluonteisia tietoja käyttävät biometriset luokittelujärjestelmät, kasvotunnistustietojen kerääminen valvontakameroilla, tunteiden tunnistusjärjestelmät työpaikoilla ja koulutuslaitoksissa, sosiaaliset pisteytysjärjestelmät sekä käyttäytymisen manipulointiin liittyvät järjestelmät.

Biometrinen etätunnistus julkisilla paikoilla ja tunteiden tunnistus järjestelmät ovat myös laajasti kiellettyjen järjestelmien listalla. Huomionarvoista on, että trilogeissa tekstiin lisättiin kuitenkin poikkeusluvat edellä mainituille järjestelmille lainvalvontaviranomaisten käsissä. 

Asetus koskee sekä julkista, että yksityistä sektoria, mutta sen ulkopuolelle jäävät sotilaallisiin tai puolustustarkoituksiin käytettävät järjestelmät, yksinomaan tutkimukseen ja innovaatioon tarkoitetut järjestelmät sekä yksityisten ihmisten ei-ammatillisiin tarkoituksiin käytettävät järjestelmät. 

Asetuksen odotetaan asettavan standardin tekoälyn sääntelylle maailmanlaajuisesti ja tuovan harmonisointia tulevaisuuden tekoäly kehitykselle. Seuraavaksi työ säädöksen yksityiskohtien viimeistelyksi jatkuu, ja lopputulos esitellään jäsenmaiden edustajille. Lopullinen esitys vaatii vielä parlamentin ja neuvoston hyväksynnän. 

Lue parlamentin tiedote aiheesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)