Siirry sisältöön

Esittelyssä uudet EU-asiantuntijamme!

Helsinki EU Officen asiantuntemus on alkuvuoden aikana vahvistunut uusilla rekrytoinneilla. Tuorein tiiminjäsenemme on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan EU-erityisasiantuntija Niina Nurkkala, joka aloitti tehtävässään maaliskuun alussa. Alkuvuodesta toimistollamme aloitti myös digitalisaatio- ja terveyspolitiikkaan erikoistunut EU-erityisasiantuntija Iiro Kangas ja koulutus- ja liikennepolitiikasta vastaava EU-asioiden suunnittelija Mikael Vainio. Tässä ajankohtaiskatsauksessa kerromme keitä uudet asiantuntijamme ovat ja mitä heidän työpöydiltään löytyy juuri nyt!

EU-erityisasiantuntija Niina Nurkkala: Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

Niina Nurkkala on aloittanut Helsinki EU Officella EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan erityisasiantuntijana maaliskuussa. Niinan vastuulle kuuluu muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti-puiteohjelman seuraaminen ja siihen liittyvä EU-vaikuttaminen. Aiemmin Niina on toiminut muun muassa pääministerin ja valtiovarainministerin EU-asioiden erityisavustajana sekä vaikuttamistyön asiantuntijana järjestösektorilla. Koulutukseltaan Niina on filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta, jossa hänen pääaineenaan oli taloushistoria.

Juuri nyt Niina tutustuu Helsinki EU Officen ylläpitäjiin ja heidän tutkimus- ja innovaatiotoimintaansa. Parhaillaan on käynnissä myös vuoropuhelu Euroopan parlamentin suuntaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia koskevan asetuksen ja strategisen innovaatio-ohjelman muutostarpeista.

”Odotan, että pääsen luomaan lisäarvoa ylläpitäjiemme EU-edunvalvontaan ja sitä kautta tukemaan heidän tutkimus- ja innovaatiotoimintansa edellytyksiä. Ajankohtainen ja mieluinen haaste on aluksi oppia tuntemaan ylläpitäjien toimintaa ja sitä kautta hahmottamaan lainsäädäntötasolta minulle tuttuja asioita entistä toimeenpanolähtöisemmin ylläpitäjien lähtökohdista. Toivon, että olette minuun yhteydessä pienissä ja isoissa asioissa matalalla kynnyksellä.”

Niina Nurkkala

EU-erityisasiantuntija Iiro Kangas: Digitalisaatio- ja terveyspolitiikka

Iiro Kangas toimii Helsinki EU Officen digitalisaatio- ja terveyspolitiikan EU-erityisasiantuntijana. Aiemmin Iiro on työskennellyt muun muassa suhteista Euroopan parlamenttiin vastaavana EU-erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa ja europarlamentaarikon avustajana Euroopan parlamentissa. Koulutukseltaan Iiro on hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, jossa hänen pääaineenaan oli kunta- ja aluejohtaminen.

Aloitus uusissa tehtävissä on ollut vauhdikas ja työpöydällä ovat olleet erityisesti komission helmikuussa julkaisemat Euroopan digitalisaatio- ja datastrategiat sekä suunnitelmat tekoälyyn liittyvien lainsäädäntöesitysten valmistelusta. ”Yhteistyö ylläpitäjiemme kanssa ja kesken on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle ja tämän työn tuloksista tulette kuulemaan lähikuukausina”, Iiro vakuuttaa.

Vaikka Bryssel on koronaviruspandemian myötä hiljentynyt, jatkuvat Iiron työt intensiivisesti. Terveys ja digitalisaatio ovat vahvasti esillä komission tulevan ohjelmakauden painopisteissä ja juuri näiden alojen yhdistelmästä haetaan nyt aktiivisesti ratkaisuja myös vallitsevaan pandemiatilanteeseen.

”Verkostojen, yhteistyön ja tiedonjakamisen merkitys korostuu, kun pyrimme löytämään parhaat mahdolliset kanavat ja kumppanuudet yhteisten tavoitteidemme ajamiselle EU:n informaatio- ja mahdollisuusviidakossa. Ota siis yhteyttä, mikäli voin olla avuksi tai sinulla on idea, jonka voisimme mahdollisesti toteuttaa yhdessä!”

Iiro Kangas

EU-asioiden suunnittelija Mikael Vainio: Liikenne- ja koulutuspolitiikka

Mikael Vainio on siirtynyt EU-asioiden suunnittelijaksi Helsinki EU Officen viestinnän harjoittelijan tehtävistä alkuvuoden aikana. Vastuualueenaan Mikaelilla on nyt liikenne- ja koulutussektorit. Aikaisemmin Mikael on toiminut muun muassa Euroopan alueiden komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan avustajana Brysselissä sekä korkeakouluharjoittelijana Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa Strasbourgissa. Koulutukseltaan Mikael on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, jossa hänen pääaineenaan oli valtio-oppi.

”Ensimmäinen EU-harjoittelukokemukseni Brysselissä avasi minulle upeita horisontteja työuralleni ja antoi minulle sydämellisiä ystävyyssuhteita ympäri Eurooppaa. En kuitenkaan alun perin uskonut jääväni Brysseliin pidemmäksi aikaa. Toisin kuitenkin kävi!”

Mikael Vainio

Parhaillaan Mikael seuraa liikennesektorilla komission loppuvuodesta julkaistavaa toimintasuunnitelmaa älykkäästä ja kestävästä liikkuvuudesta. Myös Euroopan laajuisten TEN-T -liikenneverkkojen suuntaviivojen uudelleen arviointiprosessi on EU-edunvalvonnan kannalta merkittävä asiakokonaisuus. Koulutussektorin osalta tulevalla ohjelmakaudella painottuvat aloitteet eurooppalaisista koulutuksen laatukumppanuuksista, joihin lukeutuvat Eurooppa-yliopistot ja ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt. Lisäksi komissio tulee julkistamaan keväällä 2020 päivitetyn osaamisohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan väestön osaamispääomaa työelämälähtöisesti sekä paikata osaamisvajetta Euroopan kilpailukyvyn kannalta strategisilla aloilla. ”Minuun voitte olla yhteydessä matalalla kynnyksellä!”, Mikael mainitsee ja kertoo odottavansa innolla tulevaa yhteistyötä.

Arki rullaa Brysselissä – etänä 

Vaikka Bryssel on uusille asiantuntijoillemme jo ennestään varsin tuttu kaupunki, on koronaviruksen nopea leviäminen vaikuttanut merkittävästi päivittäiseen arkeemme. Iiro on asunut Belgiassa EU-instituutioiden katveessa jo vuodesta 2015 lähtien ja Mikael parin vuoden ajan. Niinalle Bryssel on puolestaan ennestään tuttu aiempien työtehtävien kautta: ”Tutuinta antia minulle ovat toistaiseksi EU-neuvoston Europa-rakennus ja lentokenttä, mutta repertuaari laajenee kaiken aikaa. Olen jo löytänyt suosikkipuistoni ja -ruokakauppani! Päräyttävimmät Bryssel-elämykseni siintävät kuitenkin toivon mukaan koronanepidemian jälkeisessä ajassa”, Niina kertoo.

Työskentely Helsinki EU Officella jatkuu pandemiatilanteesta huolimatta tiiviinä ja tiimihenkeä pidetään yllä muun muassa yhteisillä kahvihetkillä etäyhteyden välityksellä. Työskentely kotikonttoreilla ja tapahtumista hiljentyneessä Brysselissä antaa loistavat mahdollisuudet EU-asiantuntijuutemme ja toimistomme ylläpitäjien edunvalvontatarpeiden syventämiseen. Toivotammekin vallitsevasta tilanteesta huolimatta yhteistyökumppaneillemme mitä parhainta kevään jatkoa ja tiivistä tulevaa yhteistyötä erityisesti uusien asiantuntijoidemme kanssa!

Helsinki EU Office: (vas.) Niina Nurkkala, Mikael Vainio, Krista Taipale, Ilkka Myllymäki, Iiro Kangas ja Konsta Ylimaunu.