Siirry sisältöön

Espoon kaupunki

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Edelläkävijyys tarkoittaa ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.

Voimavarana verkostot – kaupunki yksi jäsen

Espoon voimavaroja ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoon kaupunki kehittää palvelujaan asiakaslähtöisesti, verkostomaisella toimintatavalla, mahdollistajajäsenenä.

Esimerkki tästä on Espoo Innovation Garden – kasvava ja kehittyvä, monimuotoinen ekosysteemi, jossa kaupunkiorganisaatio, yritykset, korkeakoulut ja asukkaat innovoivat yhdessä uusia liiketoimintaa ja kasvua tuottavia mahdollisuuksia.

Joukkoistaminen ja kokeilut osallistavat

Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Tavoitteena on kehittyä vielä paremmaksi muun muassa hyödyntämällä joukkoistamista ja ketteriä kokeiluja. Yksi konkreettisista palkinnoista jo tehdystä työstä on Demokratiatunnustus 2017, joka myönnettiin Espoon keskuksen kehittämisryhmälle.

Kehitymme kestävästi, hyvinvointi huomioiden

Espoota kehitetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki.

Espoo panostaa vahvasti myös kuntalaisten hyvinvointiin. Esimerkiksi Espoon varhaiskasvatus on saanut kiitosta vanhemmilta, mikä on tärkeää kaupungissa, jonka väestöstä 20 prosenttia on alle 15-vuotiaita.

 

Espoo comprises five city centres. We are responsible, humane and pioneering. Espoo is a good place for everybody to live, learn and work and for entrepreneurship. In Espoo, residents can truly have an influence.

Being a forerunner means broadmindedness, creativity, openness, challenging status quo and courage to seek out new ways.

Networks are important resources – the city is a facilitator

Our best resources are the residents, associations and companies. We develop our services with the residents in focus. We take part in networking as a facilitator.

One example of such a network is the Espoo Innovation Garden – a developing, diverse ecosystem. Members of the network are the city, companies, universities as well as residents. Together, we innovate new business operations and growth opportunities.

Residents can participate in the experiments

We promote participation on long-term, with new methods and new means. Residents in Espoo are happier with their city and opportunities to participate than residents in the largest cities in Finland on average.

We want to get even better. Among other things, the city is going to invest in participant development and agile experiments. In 2017, a group for development of Espoon keskus, one of the city centres in Espoo, was rewarded the Democracy Award by the Ministry of Justice.

Espoo develops sustainably with regard to welfare

Development in Espoo is socially, ecologically and economically sustainable. An international survey concluded that Espoo remains the most sustainable city in Europe.

We also devote to welfare. For example, child day care has been praised by the parents. It is important in a city where 20 percent of the inhabitants are under 15 years old.