Siirry sisältöön
Multiple cranes around a building. Dusk.

AURA

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma AURA tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja varmistaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kestävä kasvu ja kilpailukyky. Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita.

Rahoitus tulee kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Ohjelma koskee Manner-Suomea.

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa:

  1. Innovatiivinen Suomi (EAKR)
  2. Hiilineutraali Suomi (EAKR)
  3. Saavutettavampi Suomi (EAKR)
  4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)
  5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+)
  6. Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+)

Uudenmaan liittoon on keskitetty maakuntien liittojen EAKR- ja JTF-rahoitusta välittävän viranomaisen tehtävät viiden maakunnan alueella. Koordinaatioalueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso. JTF-rahoitus koskee vain Kymenlaaksoa. ESR+:n osalta välittävänä viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Maakuntien liittojen aluerahoituksen hauissa etsitään hankkeita, jotka vastaavat Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman innovaatiovalmiuksien ja hiilineutraaliuden toimintalinjoihin ja näiden alla oleviin tarkempiin erityistavoitteisiin, sekä kunkin maakunnan liiton määrittelemiin omiin painotuksiin.

Lisätietoja avautuvista hauista löytyy Rakennerahastot.(siirryt toiseen palveluun)fi sivustolta.