Siirry sisältöön
An image of Earth from space.

Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian laajamittaista käyttöönottoa erilaisten hankintojen ja avustusten avulla. Ohjelmalla edistetään Euroopan kilpailukykyä ja yhteiskunnan digitalisoitumista, vastataan digitaali-investointien tarpeeseen ja mahdollistetaan digitaalisen kapasiteetin sekä ratkaisujen konkreettista käyttöönottoa. Ohjelmakauden 2021-2027 kokonaisbudjetti on 7,6 miljardia euroa, ja työohjelmat tuotetaan vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2027.  

Ohjelman hankerahoitukset jakautuvat viidelle keskeiselle alalle ja kullakin on omat alustavat määrärahansa.

  • Suurteholaskenta (2,2 mrd. euroa)
  • Tekoäly (2,1 mrd. euroa)
  • Kyberturvallisuus (1,6 mrd. euroa)
  • Edistyneet digitaaliset taidot  (0,6 mrd. euroa)
  • Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus (1,1 mrd. euroa)

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman hankkeet toteutetaan yhteisrahoituksella jäsenmailta ja tarvittaessa yksityiseltä sektorilta. EU-rahoitusosuus on lähtökohtaisesti 50 %, mutta vaihtelee hakukohtaisesti ja hanketyypeittäin.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Hankinnat ja avustukset
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 7,6 miljardia euroa
Kohderyhmä: Julkishallinto, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yritykset ja kunnat

Suomessa ohjelman yhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoja sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija


Leila Kylliäinen

Digitalisaatio- ja terveyspolitiikan EU-erityisasiantuntija
leila.kylliainen@helsinki.eu
+32 4 9950 0449