Siirry sisältöön
Three men around a table, laughing while looking at a laptop.

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n koulutukseen, urheiluun ja nuorisoalaan keskittyvä ohjelma. Ohjelma tukee eurooppalaisia nuoria, opiskelijoita ja aikuisia koulutuksessa ja opiskelussa sekä mahdollistaa ulkomaanharjoittelun ja osaamisen laajentamisen rahoituksellaan. Erasmus+ on myös keskeinen ohjelma oppilaitoksille ja organisaatioille, sillä se tarjoaa niille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelmakaudella 2021-2027 painotetaan vihreyden ja digitaalisuuden lisäksi myös inklusioota ja yhteiskunnallista osallisuutta. Ohjelmakauden 2021-2027 budjetti on 26 miljardia euroa. Suurin osa Erasmus+ budjetista, noin 83% prosenttia, kohdistuu koulutusalan hankkeisiin, 10,3 % nuorisoalalle ja 1,9 % urheilualalle.

Erasmus+ jaotellaan kolmeen avaintoimeen (Key Actions, KA) , jonka kautta ohjelmaa toimeenpannaan.

  • Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä liikkuvuus
  • Avaintoimi 2: Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö
  • Avaintoimi 3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Julkiset ja yksityiset tahot koulutus-, nuoriso- ja urheilualla voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa ohjelman kansallisena toimistona toimii Opetushallitus.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustus
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 26 miljardia euroa
Kohderyhmä: Koulutussektori, urheilu- ja nuorisoala

Lisätietoja sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija


Mikael Vainio

Koulutus- ja liikennepolitiikan EU-erityisasiantuntija
mikael.vainio@helsinki.eu
+32 490 111 659