Siirry sisältöön
Person holding a globe. Sunlight, field.

Global Europe (NDICI)

Global Europe (NDICI – Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument) on EU:n ulkosuhderahoitusväline, joka rahoittaa kehityshankkeita Afrikassa, Itäisessä Euroopassa, Aasiassa, Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Käytännössä Global Europe -välineen kautta kanavoidaan yhteistyö kaikkien kolmansien maiden kanssa lukuun ottamatta maita, jotka ovat mukana EU:n liittymisneuvotteluissa.

Global Europe pyrkii ratkaisemaan pitkän aikavälin kehityshaasteita kohdemaissa ja auttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030 -toimintaohjelman sekä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Valtaosa Global Europen ohjelmoinnista tapahtuu kumppanimaissa, jossa EU-delegaatio ja kohdemaan hallitus suunnittelevat yhdessä tulevia hankkeita. EU voi jakaa avustuksia organisaatioille ja rahoittaa hankintoja yrityksiltä. Ulkosuhdevälineeseen sisältyy myös Euroopan Kestävän Kehityksen Rahasto+, EKKR+ (EFSD+), joka kannustaa lainatakauksin yksityistä sektoria investoimaan maihin ja aloihin, joihin ne eivät muutoin investoisi.

Global Europen budjetti vuosille 2021-2027 on 79,46 miljardia euroa ja se jakautuu kolmeen pilariin sekä kohdistamattomaan varaukseen.

  • Maantieteellinen pilari (60,38 miljardia euroa): Rahoitustoimissa edistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, perustuen alueiden sekä maiden tarpeisiin, että peilaten EU:n strategisiin painotuksiin, mm. ilmasto- ja ympäristötavoitteet, köyhyyden poistaminen, osallistava kasvu.
  • Temaattinen pilari (6,36 miljardia euroa): Ohjelman rahoitusta kohdennetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen globaalilla tasolla, mm. ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseen, vakauden ja rauhan edistämiseen, globaaleihin haasteiden vastaamiseen, kuten terveyteen, koulutukseen, muuttoliikkeisiin jne.
  • Nopean vasteen pilari (3,18 miljardia euroa): Rahoituksella mahdollistetaan varhainen toiminta mm. rauhan, vakauden ja konfliktinestoon kriisitilanteissa, sekä humanitaarinen apu, kehitystoiminta ja tarvittaessa rauhanrakentaminen.

Kohdistamaton varaus (9,53 miljardia euroa): Ohjelman kohdistamattomalla varauksella vastataan ennakoimattomien tilanteiden rahoitustarvetta. Tätä määrärahaa voidaan myös käyttää pilareiden rahoituksen vahvistamiseen tarpeen mukaan.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustukset ja hankinnat
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 79,5 miljardia euroa
Kohderyhmä: Kehittyvät maat ja EU:n naapurialueet

Lisätietoja sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntijaEero Venäläinen


Aluepolitiikan EU-erityisasiantuntija
eero.venalainen@helsinki.eu
+32 4 9289 0075