Siirry sisältöön
Hand, robotics, blue light

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa on EU:n merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021-2027. Ohjelma perustuu EU:n sektorikohtaisiin poliittisiin linjauksiin ja toteuttaa niiden strategisia tavoitteita. Ohjelmalla tuetaan erityisesti digitaalista- ja vihreää siirtymää, eli EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal). Ohjelman päämääränä on saavuttaa ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä, ja Horisontti Euroopan voimin siirtymä toteutetaan lujittamalla Euroopan omavaraisuutta sekä kilpailukykyä, että TKI-toiminnan tuloksia hyödyntäen yhteiskunnallisella tasolla.

Rahoitus- yhteistyö- ja kehittymismahdollisuuksia tarjotaan Horisontti Eurooppa-ohjelman puitteissa erilaisille tutkimuksen, innovoinnin ja tuotekehityksen alalla toimiville organisaatioille ja toimijoille. Tällä tavoin EU kehittää Euroopassa uutta tietoa, osaamista ja osaajia, sekä uusia innovatiivisia liiketoimintaideoita, tuotteita ja prosesseja. Horisontti Euroopan työohjelmat tehdään vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2027. Ohjelmakauden 2021-2027 kokonaisbudjetti on 95,5 miljardia euroa.

Ohjelma rakentuu kolmesta pilarista

I. Huipputason tiede: huippututkimus, tutkijoiden liikkuvuus, tutkimusinfrarakenteet ja -verkostot.
II. Maailmanlaajuiset haasteet
: yhteistyöhankkeet suurten haasteiden ratkaisemiseksi ja eurooppalaiset kumppanuusohjelmat
III. Innovatiivinen Eurooppa: tutkimustulosten hyödyntäminen ja kaupallistaminen sekä eurooppalaisten innovaatioeksysteemien rakentaminen

Uutena elementtinä Horisontti Euroopassa esitellään missiot, joiden avulla pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita missiolähtöisesti ja kunnianhimoisesti. Missiot muodostuvat viiden teeman ympärille ja ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Missioiden tarkoituksena on ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja samalla tuoda EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa lähemmäs kansalaisia uusien yhteistyömallien avulla. Missioilla tavoitellaan yksittäisiä hankkeita suurempaa vaikuttavuutta. Tavoite jokaiselle missiolle on asetettu vuoteen 2030.

Viisi missioaluetta
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Syöväntorjunta
  • Valtamerien ja vesistöjen ennallistaminen
  • Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
  • Euroopan maaperäsopimus

Lisäksi Horisontti Eurooppa-ohjelma sisältää toimia osallistumispohjan laajentamiseen, T&I-järjestelmän vahvistamiseen sekä EURATOM-ohjelman.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Lainat, sijoitukset, takuut, avustukset, ja hankinnat
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 95 miljardia euroa
Kohderyhmä: Yliopistot, säätiöt, tutkijat, yritykset, kunnat, kaupungit, järjestöt, tutkimuslaitokset, viranomaistahot, yms.

Lisätietoa sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija


Julia Jokelin

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija
julia.jokelin@helsinki.eu
+32 4 9816 8303