Siirry sisältöön
Yellow field, a village and windmills in the distance. Sunset.

Interreg Europe

Interreg Europe -ohjelma tarjoaa rahoitusta alue- ja paikallishallinnoille paremman aluepolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena on parantaa aluekehityksen täytäntöönpanoa edistämällä kokemusten, innovatiivisten lähestymistapojen sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa aluepolitiikan toimijoiden keskuudessa. Ohjelma-alue käsittää 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Norjan ja Sveitsin.

Ohjelman toiminta ja rahoitus toteutetaan alueiden välisten yhteistyöhankkeiden ja osaamisalustan kautta (Policy Learning Platform). Alueiden väliset yhteistyöhankkeet käsittävät kaksi vaihetta; varsinaisen toteutusvaiheen (3 v.) ja seurantavaiheen (1 v.). Osaamisalusta toimii tietokeskuksena ja tarjoaa tietoa aikaisemmista projekteista, asiantuntijatukea ja verkostoitumisapua.

Ohjelman painopisteet ovat:

  • Älykkäämpi Eurooppa
  • Vihreämpi, vähähiilisempi ja kestävämpi Eurooppa
  • Kytkeytyneempi Eurooppa
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa
  • Yhteistyön parempi hallinto
  • Yhteisöllisempi Eurooppa

Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu paikallis- ja aluetason viranomaisille. Lisäksi hyödynsaajina voivat olla esim. koulutus- ja korkeakouluorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot tai ympäristöjärjestöt.

Interreg Europe -ohjelman rahoituskehys on 379 miljoonaa euroa.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustukset
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 379 miljoona euroa
Kohderyhmä: Julkiset tahot, kuten alueet ja kaupungit sekä voittoa tavoittelemattomat yritykset

Lisätietoja sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija


Eero Venäläinen

Aluepolitiikan EU-erityisasiantuntija
eero.venalainen@helsinki.eu
+32 4 9289 0075