Siirry sisältöön
Man in green and brown camouflage jacket pointing at the camera. Camera man filming. Studio lights.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa EU:n kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalialan rahoitusohjelma. Ohjelmalla tuetaan edellä mainittujen alojen ammattilaisia ja organisaatioita antamalla mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön, liikkuvuuteen, toiminnan kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Ohjelmakaudella 2021-2027 kokonaisbudjetti on 2,4 miljardia euroa, josta 33% on tarkoitettu Kulttuurin alaohjelmalle, 58% Median alaohjelmalle, ja korkeintaan 9% monialaiselle toimintalinjalle.

Luova Eurooppa-ohjelma on jaettu kolmeen toimintalohkoon:

Kulttuurin alaohjelma: Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön toimijoille.

Median alaohjelma: Audiovisuaalialan toimijoille. Rahoitusta myönnetään elokuva- ja tv-alalle, festivaaleille, peliteollisuudelle sekä koulutukseen.

Monialainen toimintalinja
: Tuet on suunnattu luovien alojen rajat ylittäviin hankkeisiin ja uutismedialle.

Ohjelman päämääränä on kansainvälistää Euroopan kulttuuri- ja audiovisuaalialoja lisäämällä liikkuvuutta, markkinoita ja yleisöjä, samalla auttaen alan toimijoita lisäten yhteistyömahdollisuuksia ja tukien uusien teosten luomista. Tämän kautta edistetään kestävää kasvua ja kilpailukykyä, luodaan uusia työpaikkoja ja lisätään sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on kehittää monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä sekä medialukutaitoa.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustukset
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti: 2,4 miljardia euroa
Kohderyhmä: Audiovisuaalialan toimijat, kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatiot sekä uutismedia

Luova Eurooppa-ohjelman kulttuurin alaohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii Opetushallitus ja medialohkosta vastaa Suomen elokuvasäätiö.

Lisätietoa sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija