Siirry sisältöön
Vehnäpelto, auringonpaiste.

Maaseuturahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Maaseutuohjelman päämäränä on säilyttää elinvoimainen maaseutu, parantaa ympäristön tilaa ja luoda kestävää kasvua. Euroopan maaseuturahasto muodostaa yhdessä maataloustukirahaston kanssa Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskokonaisuuden (YMP).

Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu maaseudun yrityksille ja asukkaille, viljelijöille ja ympäristölle. Ohjelman avustukset jakautuvat yritysrahoitukseen ja kehittämishankkeisiin. Kehittämishankerahoituksen tavoitteena on kasvattaa maaseudun elinvoimaisuutta, kestävyyttä, sekä tukea elinkeinojen ja yritysten kehittymistä. Näissä hankkeissa on tyypillisesti mukana digitalisaatio tai innovaatio näkökulma. Koulutushankkeiden avulla edistetään tiedon sekä osaamisen lisäämistä.

Maaseudun yritysrahoitus käsittää avustukset, jotka ovat suunnattu maaseutualueilla toimiville yrityksille, jotka harjoittavat maatalouden lisäksi muuta yritystoimintaa. Maaseutuohjelman rahoitus koostuu kansallisesta rahoitusosuudesta ja EU:n maaseuturahaston rahoituksesta.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustukset
Ohjelmakausi: 2014-2020, siirtymäkausi 2021-2023
Kohderyhmä: Hakukelpoisia yritysrahoitukseen ovat maaseudun mikro- ja pienyritykset, sekä maataloustuotteita jalostavat pk-yritykset. Hakukelpoiset kehittämishankerahoitukseen ovat maaseudun kehittämisen julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kunnat, kylät, yrittäjät, yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, oppilaitokset, maaseudun asukkaat

Lisätietoja antaa Helsinki EU Officen asiantuntijaEero Venäläinen

Aluepolitiikan EU-erityisasiantuntija
eero.venalainen@helsinki.eu
+32 4 9289 0075