Siirry sisältöön
Dark, buildings, lights.

Verkkojen Eurooppa (CEF)

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) on EU:n mittava rahoitusohjelma keskeisten liikenne-, digitaali-, ja energia-alan infrastruktuurihankkeiden kehittämiseksi Euroopassa. Verkkojen Eurooppa -välineen kokonaisbudjetti ohjelmakaudelle 2021-2027 on 33,71 miljardia euroa, josta 25,81 miljardia euroa kohdistetaan liikennehankkeisiin, 5,84 miljardia euroa energiahankkeisiin ja 2,06 miljardia euroa digitaalialan hankkeisiin.

Ohjelman tavoitteena on edistää tehokkaita, liitettyjä ja multimodaalisia liikenneverkkoja ja -infrastruktuurin liitettyjä hankkeita. Erityisenä painopisteenä ovat rajat ylittävät hankkeet ja ratkaisut pullonkauloihin Euroopan laajuisella TEN-T-liikenneverkolla. Ohjelman energia-alan avustukset painottuvat hankkeisiin, jotka edistävät Euroopan energian sisämarkkinoiden integrointia, parantavat rajojen ylittävää toimitusvarmuutta ja vähentävät EU:n ulkopuolista energiariippuvuutta. Digitaalialalle myönnettävällä rahoituksella tuetaan suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönottoa ja saavutettavuutta sekä digitaalisten runkoverkkojen kapasiteettia ja häirintäsietokykyä.

Avaintiedot

Rahoitustyyppi: Avustukset
Ohjelmakausi: 2021-2027
Budjetti
: 33,71 miljardia euroa
Kohderyhmä: Liikenne-, digitaali- ja energiaverkkojen kehittäjät ja omistajat

Lisätietoja sinulle antaa Helsinki EU Officen asiantuntija


Mikael Vainio

Liikenne- ja koulutuspolitiikan EU-erityisasiantuntija
mikael.vainio@helsinki.eu
+32 490 111 659