Siirry sisältöön

EU:n datasäädös lisää datan käytön ja saatavuuden oikeudenmukaisuutta

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti ovat päässeet yhteisymmärrykseen EU:n datasäädöksestä tämän viikon trilogineuvotteluissa. Päätös datasäädöksen hyväksymisestä tulee vauhdittamaan EU:n digitaalista siirtymää ja vahvistamaan datavetoista yhteiskuntaa. Datasäädös vahvistaa EU:n sisämarkkinoita mahdollistamalla datan vapaan liikkuvuuden EU:n alueella ja eri sektoreiden välillä. 

Datasäädöksessä ehdotetaan uusia sääntöjä, jotka helpottavat etenkin käyttäjien ja pienempien yritysten pääsyä EU:ssa tuotettuun dataan. Säädöksen tavoitteena on: 

  • Varmistaa oikeudenmukaisuus datan saatavuudessa ja käytössä 
  • Edistää kilpailukykyisiä datamarkkinoita
  • Mahdollistaa datavetoisia innovaatioita 
  • Tehdä datasta helpommin saatavilla olevaa kaikille 

Uudella säädöksellä pyritään myös helpottamaan datan välityspalveluiden vaihtamista. Lisäksi sen avulla pyritään luomaan suojatoimia pilvipalveluntarjoajien laittomalle tiedonsiirrolle ja kehittämään yhteentoimivuusstandardeja datan uudelleenkäyttöön sektoreiden välillä. 

Datasäädöksellä pyritään takaamaan yrityksille ja yksityishenkilöille turvallinen ympäristö datan jakamiseen ja lisäämään oikeuksia vaikuttaa datan jakamiseen ja käyttöön. Tavoitteena on, että dataa voidaan siirtää sektoreiden välillä entistä helpommin. Säädöksen myötä yrityksillä ja yksityishenkilöillä on enemmän sanavaltaa siihen, miten heihin liittyvää dataa voidaan käyttää.