Siirry sisältöön
Port of Helsinki.

EU:n kaupunkialoitteella tuetaan kestäviä, esteettisiä ja osallistavia kaupunkiratkaisuja

Euroopan kaupunkialoitteen (European Urban Initiative, EUI) alla on käynnistynyt ensimmäinen Innovative Actions (IA) -ehdotuspyyntö, jonka kokonaisbudjetti on 50 miljoonaa euroa. Haulla rahoitetaan innovatiivisia kaupunkihankkeita, jotka ilmentävät Uusi Eurooppalainen Bauhaus(siirryt toiseen palveluun) -aloitteen ydinarvoja: esteettisyys, osallisuus ja kestävyys.

Eurooppalainen kaupunkialoite on uusi koheesiopolitiikan väline ohjelmakaudella 2021–2027, jolla tuetaan EU:n kaupunkikehitystä. Kaupunkialoitteen ohjelmakauden 450 miljoonan kokonaisbudjetti on osa Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja jokaisen EU:n jäsenvaltion on investoitava vähintään 8 % EAKR:n varoista kaupunkien valitsemiin hankkeisiin ja prioriteetteihin. Hankkeet pohjautuvat kaupunkien omiin kestävän kaupunkikehityksen strategioihin.

Ensimmäiselle EUI-IA hakukierrokselle etsitään hankkeita, jotka ottavat huomioon seuraavat teemat:
  • rakentaminen ja peruskorjaus kiertokulun ja hiilineutraaliuden hengessä
  • kulttuuriperinnön säilyttäminen ja muuttaminen
  • rakennusten mukauttaminen ja muuttaminen edullisiksi asumisratkaisuiksi
  • kaupunkitilojen uudistaminen

Jokaiselle hankkeelle voidaan myöntää maksimissaan 5 miljoonaan euron rahoitus ja hankkeiden kesto on korkeintaan 3,5 vuotta. Osa rahoituksesta käytetään innovatiivisten ratkaisujen siirtämiseen muihin Euroopan kaupunkeihin, jotta hankkeilla olisi suurempi vaikutus vihreän siirtymän tavoitteiden toteutumisessa. Myöhemmin kaupungit voivat solmia kumppanuussopimuksia muiden kaupunkien kanssa, minkä myötä jo toteutettuja hankkeita voidaan skaalata laajemmille alueille.

Kaupunkialoitteen (EUI-IA) ensimmäinen hakukierros päättyy 19. tammikuuta 2023.

Syksyn aikana komissio järjestää kolme temaattista kyselytuntia aloitteeseen liittyen. Kyselysessiot ovat erinomainen tilaisuus saada tietoa esimerkiksi hakuprosessista ja projektin toteutuksesta. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin verkossa 26. lokakuuta, seuraavat kaksi 16. marraskuuta ja 14. joulukuuta 2022. Kaikki kyselytunnit tallennetaan ja ovat saatavilla kaupunkialoitteen verkkosivuilla.